Mapa serwisu

Urząd Gminy Manowo

|---Dane teleadresowe

|---Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

|---Organizacja urzędu

|---Regulamin organizacyjny urzędu

|---Ochrona danych osobowych

|---Obsługa interesanta

|---Darmowa Pomoc Prawna

System Rada

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Protokoły

|---Uchwały

|---Projekty uchwał

Informacje

|---Gospodarka komunalna

|---Konkursy

|---Konsultacje

|---Działalność lobbingowa

|---Kontakty i współpraca

      |---Organizacje pozarządowe

|---Nabór pracowników

|---Ochrona środowiska

      |---Obwieszczenia dotyczące ochrony środowiska

|---Oświadczenia majątkowe

      |---VIII kadencja 2018 - 2023

      |---VII kadencja 2014 - 2018

      |---VI kadencja 2010 - 2014

|---Oświata

      |---Dla dyrektorów jednostek oświatowych

|---Rejestry i ewidencje

|---Wybory

      |---Wybory samorządowe 21.10.2018 r.

      |---Wybory parlamentarne zarządzone na 25.10.2015 r.

      |---Referendum 2015

      |---Wybory ławników

      |---Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2015

      |---Wybory samorządowe 2014

      |---Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r.

      |---Wybory uzupełniające do Rady Gminy Manowo 2012

|---Zamówienia publiczne

|---Plan zamówień publicznych

      |---2017

Akty normatywne

|---Dziennik Ustaw

|---Monitor Polski

|---Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

|---Akty Prawa Miejscowego

|---Zarządzenia Wójta Gminy Manowo

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---2013

      |---2012

|---Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o.

Gmina Manowo

|---Dane podstawowe

|---Strategia rozwoju gminy

|---Organizacja działania samorządu

      |---Gminne jednostki pomocnicze

      |---Gminne jednostki organizacyjne

|---Finanse i budżet Gminy Manowo

      |---Kontrole zewnętrzne gospodarki finansowej

      |---Opinie RIO

      |---Budżet gminy

            |---Budżet gminy na rok 2018

            |---Budżet gminy na rok 2017

            |---Budżet gminy na rok 2016

            |---Budżet gminy na rok 2015

            |---Budżet gminy na rok 2014

            |---Budżet gminy na rok 2013

            |---Budżet gminy na rok 2012

      |---Sprawozdania finansowe

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

            |---2013

            |---2011

            |---2012

      |---Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

      |---Aktualna sytuacja finansowa Gminy Manowo

      |---Informacja o sytuacji finansowej gminy

            |---2013

            |---2012

|---Mienie komunalne

      |---Zarządzenia Wójta Gminy Manowo w sprawie uchylenia decyzji komunalizacyjnej Wojewody Koszalińskiego

      |---Wykaz nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy i najmu

            |---2019

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

            |---2013

            |---2012

            |---2011

      |---Informacja dotycząca gospodarki nieruchomościami

      |---Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo

Zagospodarowanie przestrzenne

|---Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

|---Obwieszczenia dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---2013

      |---2012

Archiwum

|---Organy Gminy Manowo - dane z poprzednich kadencji

      |---Rada Gminy Manowo

            |---Protokoły z sesji Rady Gminy Manowo

                  |---Protokoły z sesji Rady Gminy Manowo VII kadencji

                  |---Protokoły z sesji Rady Gminy Manowo VI kadencji

            |---Plany pracy rady i komisji

                  |---Plany pracy Komisji Rady Gminy Manowo

                  |---Rada Gminy Manowo

            |---Komisje rady

|---Uchwały Rady Gminy Manowo z poprzednich kadencji

      |---2010

      |---2011

      |---2012

      |---2013

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

|---Archiwum poprzedniego BIP-a