Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Luty 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 4 6
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 20 37
FB - Zastępca skarbnika 5 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 12 1
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 17 54
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 20 1
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 1 1
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 4 12
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 5 4
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 3 5
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 0 0
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 4 0
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 0 0
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 18 11
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 6 1
USC - Urząd Stanu Cywilnego 31 38
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 0 0
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 5 3
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 10 9
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 51 59
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 17 37
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 16 78
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 26 51
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 0 0
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 0 0
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 3 4
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 8 10
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 0 0
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 19 23
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 2 1
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 16 22
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 1 0
USC - Urząd Stanu Cywilnego 29 30
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 0 0
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 25 24
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak