Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Grudzień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 1 1
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 0 11
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 3 5
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 16 43
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 8 0
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 0 0
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 1 3
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 0 0
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 6 9
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 0 0
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 3 6
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 0 0
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 1 2
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 0 0
USC - Urząd Stanu Cywilnego 12 9
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 0 0
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 11 13
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Listopad 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 7 9
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 1 4
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 15 31
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 18 56
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 18 30
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 0 0
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 1 4
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 0 0
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 5 10
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 0 0
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 13 20
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 0 0
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 1 1
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 0 0
USC - Urząd Stanu Cywilnego 34 38
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 0 0
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 10 12
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 15 14
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 13 42
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 23 13
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 19 43
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 41 42
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 0 0
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 1 1
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 0 0
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 8 10
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 0 0
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 17 20
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 0 0
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 3 4
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 5 0
USC - Urząd Stanu Cywilnego 25 28
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 0 0
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 16 20
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak