Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Sierpień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 1 1
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 0 1
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 0 0
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 0 4
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 0 0
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 1 0
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 0 0
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 0 0
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 3 4
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 0 0
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 8 73
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 0 0
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 1 2
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 0 0
USC - Urząd Stanu Cywilnego 6 6
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 0 0
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 4 8
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Lipiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 6 6
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 13 28
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 8 7
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 26 48
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 30 56
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 0 0
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 0 8
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 0 0
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 2 2
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 0 0
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 16 5
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 0 0
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 10 11
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 7 0
USC - Urząd Stanu Cywilnego 37 45
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 0 0
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 15 15
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Czerwiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 0 1
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 1
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 5 104
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 4 8
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 25 53
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 26 21
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 0 0
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 4 15
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 0 0
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 5 4
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 0 0
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 31 6
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 0 0
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 4 6
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 0 0
USC - Urząd Stanu Cywilnego 33 38
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 0 0
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 13 19
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak