Budowa stacji transformatorowej z dowiązaniami sieci 15 i 0,4 kV na działkach nr 161, 154/29, 162, 160, 161/2, obręb Manowo, Gmina Manowo.

Manowo, dn. 06.02.2018 r.

GPB.6733.1.2018.MW

OBWIESZCZENIE

    Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 59 ust.1 i 2 oraz art. 52 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

budowie stacji transformatorowej z dowiązaniami sieci 15 i 0,4 kV na działkach nr 161, 154/29, 162, 160, 161/2, obręb Manowo, Gmina Manowo.

Inwestor
Energa - Operator s.a.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dn. 01.03.2018 r.

GPB.6733.1.2018.MW

OBWIESZCZENIE

Stosownie do ustaleń art. 10 § 1 K.p.a. informuję, że w sprawie wniosku Energa - Operator s.a.., o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego, które polega na budowie stacji transformatorowej z dowiązaniami sieci 15 i 0,4 kV na działkach nr 161, 154/29, 162, 160, 161/2 obręb Manowo, Gmina Manowo zostały zebrane materiały i dowody niezbędne do podjęcia stosownej decyzji.

Z w/w materiałami można zapoznać się w tutejszym urzędzie  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 Stronom przysługuje również prawo wypowiedzenia się, co do w/w dowodów i materiałów.

 Prowadząca sprawę Monika Wolska - pok. nr 17, tel.: 94-318-32-70.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dnia 27.03.2018 r.

GPB.6733.1.2018.MW

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na :

budowie stacji transformatorowej z dowiązaniami sieci 15 i 0,4 kV na działkach nr 161, 154/29, 162, 160, 161/2, obręb Manowo, Gmina Manowo.

Decyzja nr 1/2018 z dnia 27.03.2018 r.

Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 07-02-2018 12:07:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wolska 07-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 28-03-2018 11:55:38