Organizacja urzędu

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wójt Gminy 2012-01-02 11:23:39
Sekretarz Gminy 2012-01-02 11:25:54
Skarbnik Gminy 2012-01-02 11:32:32
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kancelaryjnych 2012-01-03 12:58:09
Referat Finansów i Budżetu 2012-01-02 11:41:50
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej 2016-06-22 11:09:13
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi organów gminy 2012-01-02 11:36:16
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska 2012-01-03 10:38:41
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa 2012-01-03 11:07:33
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami 2012-01-03 11:18:18
Samodzielne stanowisko pracy do spraw inwestycji gminnych 2012-01-03 11:21:54
Samodzielne stanowisko pracy do spraw zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 2012-01-03 11:25:36
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 2012-01-03 11:30:01
Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 2012-01-03 11:33:38
Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 2017-01-03 09:53:06
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 2017-01-03 10:34:31
Urząd Stanu Cywilnego 2012-01-03 13:33:32
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych 2014-12-31 09:33:28
Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i kadr 2014-12-31 09:38:14
Straż Gminna 2017-05-17 12:45:06