Darmowa Pomoc Prawna

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. na terenie powiatu koszalińskiego uruchomione zostały punkty darmowej pomocy prawnej, funkcjonujące zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015 poz.1255).
 

W Urzędzie Gminy Manowo punkt rozpoczął działalność z dniem 7 stycznia 2016 roku i jest czynny w każdy czwartek w godz. 8:00-12:00.

Dzięki porozumieniom podpisanym z gminami w powiecie koszalińskim, darmowa pomoc prawna świadczona jest możliwie najbliżej mieszkańców – w lokalach wskazanych i udostępnionych przez gminy. Szczegółowy wykaz punktów darmowej pomocy prawnej zawiera poniższa tabela:

Darmową pomoc prawną otrzymują:

  • młodzież do 26 roku życia;
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
  • osoby, które ukończyły 65 lat;
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
  • kombatanci i weterani;
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na:
- poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
-  wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego;
-  pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;
-  sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
-  prawa pracy;
-  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
-  prawa cywilnego, karnego;
-  prawa administracyjnego;
-  prawa ubezpieczeń społecznych;
-  prawa rodzinnego;
-  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej darmowapomocprawna.ms.gov.pl lub w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 12-01-2016 12:13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Angelika Lipke-Jędrzejewska 12-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 17-03-2016 10:02:01