Akty Prawa Miejscowego

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych 2012-11-16 14:13:20
Biblioteki 2012-11-16 14:18:38
Budżety gmin 2012-11-16 15:02:22
Dodatki mieszkaniowe 2012-11-19 08:57:22
Drogi publiczne 2012-11-19 09:40:01
Działalność gospodarcza związana z alkoholem 2012-11-19 10:09:51
Działalność pożytku publicznego 2012-11-19 10:15:56
Finanse samorządu terytorialnego 2012-11-19 10:20:13
Gospodarka nieruchomościami 2012-11-19 12:05:27
Kultura i sztuka 2012-11-19 13:03:06
Najem lokali 2012-11-19 13:14:15
Ochrona przyrody 2012-11-19 13:18:29
Ochrona zwierząt 2012-11-19 13:22:15
Opłaty związane z odpadami 2012-11-19 13:31:04
Oświata 2012-11-19 13:47:56
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 2012-11-19 15:00:24
Podatki 2012-11-20 10:04:36
Pomoc społeczna 2012-11-20 10:46:30
Sport 2012-11-20 10:56:03
Statuty-Jednostki pomocnicze gminy 2012-11-20 11:10:21
Transport drogowy 2012-11-20 11:52:22
Wybory 2012-11-20 11:56:08
Zabytki 2012-11-20 12:07:53
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2012-11-20 12:15:06
Żłobki 2012-11-20 12:19:54