Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Ogłoszenie Wójta Gminy Manowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. 2016-12-05 09:54:34
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla południowego fragmentu wsi Manowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-10-10 14:32:19
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo. 2016-07-06 11:07:29
Ogłoszenie Wójta Gminy Manowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. 2016-06-28 10:05:37
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla wsi Kretomino w rejonie ul. Zachodniej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-03-14 09:29:36
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla południowego fragmentu wsi Manowo. 2016-01-12 10:02:34
Ogłoszenie Wójta Gminy Manowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. 2015-09-30 09:43:13
Ogłoszenie Wójta Gminy Manowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. 2015-09-30 09:38:37
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla wsi Kretomino w rejonie ul. Zachodniej. 2015-08-13 11:33:24
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki A-1RU/RM wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015-08-13 11:31:03
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Bonin w obrębie Bonin dla jednostek 18U, MN/EC oraz 19U/MN wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015-08-12 09:12:04
Ogłoszenie Wójta Gminy Manowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. 2013-06-05 09:56:03
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino, w obrębie ewidencyjnym Kretomino, w gminie Manowo dla jednostek E-4, E-5 i E-6. 2013-03-11 14:29:37
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostek E-4, E-5 i E-6 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2013-02-26 10:48:23
Ogłoszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Bonin w obrębie Bonin dla jednostek 14U/MN, 17U/MN i 06KDD. 2012-12-05 11:40:06
Ogłoszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-22. 2012-12-05 11:37:14
Ogłoszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-17. 2012-12-05 11:34:46
Ogłoszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-13. 2012-12-05 11:31:27
Ogłoszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-41. 2012-12-05 11:27:20
Ogłoszenie Wójta Gminy Manowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2012-06-04 12:31:36