Konsultacje

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-11-27 12:16:23
Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi z terenu Gminy Manowo. 2017-10-19 12:12:30
Konsultacje projektu Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 2017-10-03 23:07:40
Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi z terenu Gminy Manowo. 2016-11-16 09:57:48
Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 2016-11-02 10:52:05
Konsultacje społeczne w ramach Strategii ZIT KKBOF 2016-01-25 12:49:34
Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi z terenu Gminy Manowo. 2015-11-03 10:10:37
Informacja o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 2015-10-13 10:12:37
Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi z terenu Gminy Manowo. 2014-11-04 09:25:25
Konsultacje projektu "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015". 2014-10-17 11:54:40
Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Manowo 2014-10-14 09:30:40
Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi z terenu Gminy Manowo. 2013-11-05 15:07:58
Konsultacje projektu Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 2013-10-16 14:30:32
Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi z terenu Gminy Manowo. 2012-11-19 13:42:22
Projekt "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013." 2012-10-18 09:34:08
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. 2012-01-13 13:22:17