Nabór na stanowisko Koordynatora Projektu - Praca na umowę zlecenie

Wójt Gminy Manowo

ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu - Praca na umowę zlecenie

Wynagrodzenie współfinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,

Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Nazwa projektu:

Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo

Okres realizacji zlecenia 01.02.2012 - 01.02.2013

Wymagania stawiane kandydatom:

Niezbędne:

§ znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych,

§ wiedza z zakresu programów unijnych,

§ bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym Generatora wniosków o płatność,

§ umiejętność pracy w zespole

§ ukończone studia wyższe w kierunku: administracja (plus min. 6 certyfikaty poświadczające wiedzę informatyczną) lub informatyka (plus min. 3 lata pracy w jednostkach samorządu terytorialnego)

§ doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w realizacji Projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej,

§ posiadanie certyfikatu z zakresu zarządzania projektami,

§ min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,

Zakres wykonywanych zadań:

- czuwanie nad realizacją projektu zgodnie z wytycznymi

- przygotowywanie specyfikacji przetargu na sprzęt i oprogramowanie

- utrzymywanie kontaktów z odbiorcami końcowymi w sprawach technicznych dotyczących internetu i sprzętu komputerowego i serwisowania

- odpowiedzialność za ubezpieczenie sprzętu komputerowego

- czuwanie nad prawidłowym działaniem sprzętu w gospodarstwach domowych

- odpowiedzialność za promocję projektu

- przeprowadzanie kontroli sprzętu komputerowego odbiorców końcowych

- prowadzenie rejestru sprzętu i oprogramowania sporządzanie wniosków o płatność

- monitoring

- sporządzenie sprawozdania końcowego

- odpowiedzialność za realizację budżetu projektu wg klasyfikacji budżetowej

- odpowiedzialność za przeprowadzenie szkoleń

Wymagane dokumenty:

§ CV

§ oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

§ kopia dowodu osobistego,

§ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

 

Na zgłoszenie oczekujemy w terminie do dnia 3 lutego 2012r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Manowie) pod adresem:

Urząd Gminy w Manowie

76-015 Manowo 40

Dodatkowe Informacje:

Dorota Zwiefka - Inspektor ds. promocji i rozwoju Tel. 94 318 31 49

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 27-01-2012 14:57:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Zwiefka 23-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 26-06-2012 09:48:10