Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu

Wójt Gminy Manowo

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”


I. Wymagania niezbędne:
- ukończony 18 rok życia,

- dobry stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

- posiadanie kwalifikacji do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych tj. instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego - potwierdzone uprawnieniami,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, pełna zdolność do czynności prawnych,
- umiejętność współpracy z dziećmi i młodzieżą, łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów,

- dokładność w wykonywaniu zadań,  obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych czynności:
- organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych ,
- przygotowanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją,

- organizacja imprez, turniejów, mistrzostw,
- dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
- dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
- współpraca z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,

- inicjowanie i prowadzenie akcji promocji sportu,
- prowadzenie rejestru użytkowników obiektu,
- prowadzenie „Dziennika Pracy Animatora" który stanowi załącznik do umowy,
- aktywizacja mieszkańców gminy Manowo.

III. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
- program zajęć sportowo- rekreacyjnych i imprez organizowanych na Boisku „ORLIK" (załącznik nr 2),
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,

- oświadczenie o niepobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (załącznik nr 1),

- oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru na stanowisko animatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IV. Miejsce wykonywania pracy
- Boisko ORLIK w Rosnowie

- Boisko ORLIK w Boninie


V. Forma i okres zatrudnienia
Umowa zlecenie w okresie od 1 marca do 30 listopada 2012 r.

 

Zgodnie z zasadami ogłoszonego przez MSiT konkursu na dofinansowanie zadań realizowanych w 2012 r. projekt „Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012” może być realizowany w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2012r. z możliwością przedłużenia do 30 listopada 2012r. w wymiarze max 9 miesięcy w 2012 roku.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 6lutego 2012 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40 z dopiskiem „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012" wraz ze wskazaniem obiektu (boiska), na które oferta jest składana.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej gminy Manowo www.manowo.pl oraz www.bip.manowo.pl


VII. Informacje dodatkowe
1. Wójt Gminy Manowo zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia naboru i podpisania umowy z chwilą uzyskania dofinansowania w ramach projektu „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" w 2012 r.

2. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako animator w ramach projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” składać się będzie z części wypłacanej przez Szkolny Związek Sportowy w ramach dotacji MSiT oraz z części wypłacanej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialną.

a) w przypadku zatrudnienia jednej osoby na danym obiekcie (boisku), Ministerstwo Sportu i Turystyki przyzna co miesiąc środki finansowe w maksymalnej wysokości dofinansowania w kwocie 1.000 zł brutto jako wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz 1.000 zł zapłaci urząd gminy na podstawie zawartej umowy. Animator musi udokumentować  odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Pracy Animatora” 80 godzin zajęć na obiekcie, co będzie stanowić minimum 50 % ogólnej liczby godzin zajęć przeprowadzonych na danym boisku.

b) w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na danym obiekcie, MSiT przyzna co miesiąc środki finansowe w maksymalnej wysokości dofinansowania w kwocie 500 zł brutto jako wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz 500 zł brutto zapłaci urząd gminy na podstawie zawartej umowy. Każdy z animatorów musi udokumentować odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Pracy Animatora” 40 godzin zajęć na obiekcie, co będzie stanowić minimum 50 % ogólnej liczby godzin zajęć przeprowadzonych na danym boisku.

3. Dodatkowych informacji udziela Inspektor ds. promocji i rozwoju – 94 318 31 49

4. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie www.szs.pl


WYNIKI NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO ANIMATORA OBIEKTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

  

Na stanowisko animator obiektu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w 2012 roku  zostały wybrane następujące osoby:

 

Łukasz Pelikan zam. Manowo – boisko Orlik w Boninie

Tadeusz Małecki zam. Koszalin – boisko Orlik w Boninie

Ryszard Jelonek zam. Rosnowo – boisko Orlik w Rosnowie

Bolesław Jaworski zam. W Rosnowie – boisko Orlik w Rosnowie

 

Uzasadnienie:

Do dnia 6 lutego 2012r. do siedziby Urzędu Gminy Manowo wpłynęły cztery oferty na stanowisko Animator obiektu sportowego.

Kandydaci spełniali wszystkie wymagania oraz złożyli wymagane ogłoszeniem dokumenty.

 

Wójt Gminy Manowo

Roman Kłosowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 2.1.zal_1_do _wniosku-oswiadczenie_animatora.doc (DOC, 25KB) 2012-01-24 11:42:51 678 razy
2 2.3_zal_3_harmonogram_zajec_zal_do_umowy.doc (DOC, 58KB) 2012-01-24 11:42:51 654 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 24-01-2012 11:42:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Zwiefka 24-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 09-02-2012 15:01:30