Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska

Inspektor Magdalena Osińska-Śliwa 

Miejsce urzędowania: Piętro, pokój nr 18
Telefon: 94 318 32 21, 501 384 354
Adres e-mail: ochrona.srodowiska@manowo.pl

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw ochrony środowiska należy:
1) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody – wydawanie decyzji w sprawach dotyczących ochrony środowiska oraz wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
2) prowadzenie spraw związanych z zanieczyszczeniem środowiska i usytuowaniem wysypisk w Gminie,
3) gospodarka zasobami przyrody, w tym utrzymanie zieleni, zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat i kar za samowolną wycinkę,
4) czuwanie nad wykonaniem zadań wynikających z gminnego programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki niskoemisyjnej,
5) popularyzacja i propagowanie zasad i celów ochrony środowiska,
6) współdziałanie z placówkami oświatowymi w realizacji programu edukacji ekologicznej,
6) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa,
7) współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej oraz opieki nad zwierzętami, sporządzanie projektu programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i czuwanie nad jego wykonaniem,
8) organizowanie wyborów do izb rolniczych i współpraca z Izbami Rolniczymi,
9) prowadzenie spraw związanych ze spisem rolnym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 03-01-2012 10:38:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 03-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 21-07-2017 13:59:23