Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2014 r. 2014-01-13 11:33:35
Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działki gruntu. 2014-01-14 12:20:30
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego na 2014 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Manowo ustawami. 2014-01-14 11:32:42
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Manowo. 2014-01-27 13:02:36
Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2014-01-27 13:09:15
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2014-01-21 11:55:28
Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży działki rolnej będącej mieniem Gminy Manowo. 2014-01-21 11:57:18
Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2014-01-24 11:18:05
Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2014-01-24 11:18:40
Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2014-01-28 13:06:19
Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2014-02-20 12:16:08
Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 roku. 2014-02-04 12:19:56
Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2014-02-04 14:26:32
Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2014-02-20 12:21:26
Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego związanego z ochroną przeciwpożarową gminy w 2014 r. 2014-02-18 09:25:25
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2013. 2014-02-20 12:24:13
Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Manowo oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015. 2014-03-06 14:39:42
Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę Manowo oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015. 2014-03-20 09:20:47
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży działek. 2014-03-12 16:54:11
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2013 rok. 2014-03-27 12:59:30
Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: zasad i procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 2014-04-11 15:20:55
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. 2014-04-08 12:13:47
Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia Rocznego Planu Działania Gminy na 2014 rok. 2014-04-09 14:15:58
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2014-04-03 14:31:06
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu XIX Edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego oraz powołania komisji konkursowej. 2014-04-01 13:38:32
Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2014-04-03 12:24:42
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2014-04-16 14:46:50
Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gminy Manowo w 2014 roku. 2014-04-16 10:23:33
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. 2014-04-16 14:54:53
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2014-05-06 11:22:47
Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-05-08 13:10:26
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2014-05-14 09:35:44
Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie: zasad i procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 2014-05-15 10:53:14
Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-05-27 10:09:28
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 maja r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2014-08-07 14:51:32
Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia: postępowania i wydawania decyzji w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz postępowania i wydawania decyzji w sprawach o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 2014-08-11 13:05:23
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży działek. 2014-08-07 14:38:17
Zarządzenie nr 51/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Manowo. 2014-08-07 14:55:26
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2014-08-08 12:54:50
Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-07-02 15:06:41
Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego w Urzędzie Gminy Manowo". 2014-07-18 13:27:31
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2014-07-25 11:38:55
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży działki. 2014-08-06 10:38:27
Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. 2014-08-20 13:14:04
Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Manowo za I półrocze 2014 r. 2014-08-20 13:18:30
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. 2014-09-25 10:34:12
Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Manowo. 2014-09-03 10:31:36
Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki i nadzoru nad uczniami w czasie dowozu do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Manowo. 2014-09-25 10:41:45
Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-09-30 15:05:04
Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Gimnazjum w Manowie zastępującego dyrektora gimnazjum podczas jego nieobecności. 2014-09-25 10:46:14
Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Rosnowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2014-09-25 10:49:26
Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im.26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2014-09-25 10:55:09
Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Boninie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2014-09-25 10:52:18
Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-09-30 15:07:42
Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-10-14 13:46:08
Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-10-16 09:40:40
Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2014-10-15 11:42:52
Zarządzenie Nr 78/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 października 2014 r. w sprawie odpłatnego nabycia lokalu niemieszkalnego. 2014-10-15 11:46:16
Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-10-16 10:29:08
Zarządzenie Nr 81/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-10-17 09:33:53
Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 2014-10-17 11:50:47
Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 października 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działki gruntu. 2014-12-04 11:17:39
Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-12-04 10:26:01
Zarządzenie nr 85/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2014-10-24 10:32:01
Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 października 2014 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Manowo do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania. 2014-12-04 11:14:01
Zarządzenie Nr 87/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-12-04 10:22:38
Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Manowo na rok 2015. 2014-12-04 11:47:55
Zarządzenie Nr 89/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2014-11-20 09:14:21
Zarządzenie Nr 90/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2014-12-04 11:52:18
Zarządzenie Nr 91/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 2014-12-04 14:42:20
Zarządzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2014-12-03 14:56:00
Zarządzenie Nr 93/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Manowie. 2014-12-15 11:40:46
Zarządzenie Nr 94/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. 2015-01-07 11:19:42
Zarządzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Manowo 2014-12-16 13:48:46
Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Manowo 2014-12-16 14:03:00
Zarządzenie 97/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Manowo. 2014-12-17 14:55:12
Zarządzenie Nr 98/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2014-12-18 10:48:47
Zarządzenie Nr 99/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2015-01-14 12:29:40