Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XIV/96/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostek E-4, E-5 i E-6. 2012-01-30 13:23:16
dokument Uchwała Nr XIV/97/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie obszarów chronionych krajobrazu (Dz. Urz. Zacho. Nr 66, poz. 1804 ze zm.). 2012-01-30 13:28:14
dokument Uchwała Nr XIV/98/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 2012-01-30 13:35:25
dokument Uchwała Nr XIV/99/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśniego i od nieruchomości. 2012-01-30 13:37:30
dokument Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania, opróżniania zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni biologicznych i transport nieczystości ciekłych. 2012-02-27 12:33:54
dokument Uchwała Nr XV/101/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie reprezentowania Gminy Manowo na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2012-02-27 12:39:59
dokument Uchwała Nr XV/102/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie odpłatnego nabycia działki. 2012-02-27 12:42:40
dokument Uchwała Nr XV/103/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo. 2012-02-27 12:49:36
dokument Uchwała Nr XVI/104/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku. 2012-04-03 14:48:51
dokument Uchwała Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014" w 2011 roku. 2012-04-03 14:51:37
dokument Uchwała Nr XVI/106/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-04-03 14:54:48
dokument Uchwała Nr XVI /107/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2013 rok. 2012-04-03 14:56:40
dokument Uchwała Nr XVI /108/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2012 roku. 2012-04-03 15:01:12
dokument Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 2012-04-03 15:03:36
dokument Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Manowo. 2012-04-30 14:13:32
dokument Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 26 kwietnia 2012 roku zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. 2012-04-30 14:16:22
dokument Uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-04-30 14:19:04
dokument Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Manowo na lata 2007 - 2032". 2012-04-30 14:21:14
dokument Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo. 2012-04-30 14:24:00
dokument Uchwała Nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-06-05 09:27:42
dokument Uchwała Nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku klubu wiejskiego w Wyszeborzu". 2012-06-05 09:33:41
dokument Uchwała Nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz instalacjami w miejscowości Bonin". 2012-06-05 09:42:20
dokument Uchwała Nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. 2012-06-05 09:48:07
dokument Uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach Bonin i Cewlino. 2012-06-05 09:58:00
dokument Uchwała Nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie nadania imienia 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Szkole Podstawowej w Rosnowie. 2012-06-05 10:06:18
dokument Uchwała Nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Manowo w 2012 roku. 2012-06-05 10:09:51
dokument Uchwała Nr XIX/122/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-07-10 10:35:25
dokument Uchwała Nr XIX/123/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2012- 2019. 2012-07-10 10:25:16
dokument Uchwała Nr XX/124/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok. 2012-07-09 13:35:54
dokument Uchwała Nr XX/125/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 2012-07-09 13:45:28
dokument Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 2012-07-09 13:49:33
dokument Uchwała Nr XX/127/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie odpłatnego nabycia działki. 2012-07-09 13:52:10
dokument Uchwała Nr XX/128/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży działki gruntu. 2012-07-09 13:55:16
dokument Uchwała Nr XX/129/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży działki. 2012-07-09 13:57:11
dokument Uchwała Nr XX/130/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży działki. 2012-07-09 14:00:10
dokument Uchwała Nr XX/131/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przejęcia działek. 2012-07-09 14:02:53
dokument Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśniego i od nieruchomości. 2012-07-09 14:05:22
dokument Uchwała Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie sprzedaży działki gruntu. 2012-08-31 11:12:43
dokument Uchwała Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie sprzedaży działki. 2012-08-31 11:15:52
dokument Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny. 2012-08-31 11:18:15
dokument Uchwała Nr Nr XXI/136/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny. 2012-08-31 11:20:05
dokument Uchwała Nr XXII/137/2012 Rady Gminy w Manowie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. 2012-10-04 10:45:40
dokument Uchwała Nr XXII/138/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-10-04 10:55:41
dokument Uchwała Nr XXII/139/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Manowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-10-04 11:00:35
dokument Uchwała Nr XXIII/140/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2012-10-27 10:49:01
dokument Uchwała Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2012-10-27 10:54:22
dokument Uchwała Nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki do podatku rolnego. 2012-10-27 10:57:12
dokument Uchwała Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki do podatku leśnego. 2012-10-27 11:00:36
dokument Uchwała Nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r.w sprawie opłaty miejscowej. 2012-10-27 11:02:46
dokument Uchwała Nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej. 2012-10-27 11:07:40
dokument Uchwała Nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśniego i od nieruchomości. 2012-10-27 11:13:45
dokument Uchwała Nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kretomino. 2012-10-27 11:20:39
dokument Uchwała Nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 2012-10-27 11:34:59
dokument Uchwała Nr XXIII/149/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2012-10-27 11:30:36
dokument Uchwała Nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy Manowo. 2012-12-06 13:18:50
dokument Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kretomino. 2012-12-06 14:31:40
dokument Uchwała Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. 2012-12-06 14:17:35
dokument Uchwała Nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań wynikających z "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014" w roku 2013. 2012-12-06 14:18:29
dokument Uchwała Nr XXIV/154/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Manowo na stałe obwody głosowania. 2012-12-06 14:24:18
dokument Uchwała Nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2012-12-06 14:27:52
dokument Uchwała Nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Bonin w obrębie Bonin dla jednostek 14U/MN, 17U/MN i 06KDD. 2012-12-06 14:36:01
dokument Uchwała Nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-13. 2012-12-06 14:39:46
dokument Uchwała Nr XXIV/158/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-22. 2012-12-06 14:43:12
dokument Uchwała Nr XXIV/159/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-17. 2012-12-06 14:46:18
dokument Uchwała Nr XXIV/160/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-41. 2012-12-06 14:48:51
dokument Uchwała Nr XXIV/161/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013". 2012-12-06 14:52:16
dokument Uchwała Nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 2012-12-06 14:58:31
dokument Uchwała Nr XXIV/163/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012-12-06 15:00:53
dokument Uchwała Nr XXIV/164/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 2012-12-06 15:03:43
dokument Uchwała Nr XXIV/165/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012-12-06 15:06:17
dokument Uchwała Nr XXIV/166/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Manowo. 2012-12-06 15:11:17
dokument Uchwała Nr XXIV/167/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na niezabudowanych działkach gruntu. 2012-12-06 15:13:33
dokument Uchwała Nr XXIV/168/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego ? Ośrodka Zdrowia w Manowie. 2012-12-06 15:15:46
dokument Uchwała Nr XXIV/169/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego - Ośrodka Zdrowia w Boninie. 2012-12-06 15:17:41
dokument Uchwała Nr XXIV/170/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności korzystania z nieruchomości położonej w Mostowie. 2012-12-06 15:20:38
dokument Uchwała Nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odpłatnego nabycia działki. 2012-12-06 15:22:39
dokument Uchwała Nr XXV/172/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2013. 2012-12-21 14:38:18
dokument Uchwała Nr XXV/173/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2022. 2012-12-21 14:46:35
dokument Uchwała Nr XXV/174/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-12-21 14:51:05
dokument Uchwała Nr XXV/175/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2012- 2019. 2012-12-21 15:00:39
dokument Uchwała Nr XXV/176/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki do podatku rolnego. 2012-12-21 15:02:49
dokument Uchwała Nr XXV/177/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie stawki do podatku leśnego. 2012-12-21 15:05:10