Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie czterech nowych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w Mostowie.

Manowo, dnia 17 września 2013 r.

OŚ.6220.16.2013.WP

OBWIESZCZENIE
Urząd Gminy Manowo

zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1127), podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu oraz zawiadamia, że w dniu 16.09.2013 r., na wniosek Pana Tadeusza Orczyńskiego, Pełnomocnika Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 14, 75 - 711 Koszalin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na:
  „Wykonaniu czterech nowych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w Mostowie” zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 221/2, 406/2, obręb Wyszewo oraz działki 340/2, obręb Grzybnica.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w tut. urzędzie, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski 

wersja w pdf

 


Manowo, dnia 29.10.2013 r.

OŚ.6220.16.2013.WP

OBWIESZCZENIE
Urząd Gminy Manowo


zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 62,  poz. 627 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania o przysługującym prawie wypowiedzenia się o zebranych dowodach oraz zgłoszonych w toku postępowania żądaniach, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Wykonaniu czterech nowych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w  Mostowie”.

      Wyznaczam termin 7 dni, od daty podania do publicznej wiadomości do skorzystania z przedmiotowego prawa.                                             

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dnia 18.11.2013 r.

OŚ.6220.16.2013.WP


OBWIESZCZENIE
Urząd Gminy Manowo


    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Wójt Gminy Manowo zawiadamia, iż w dniu 07.11.2013 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu czterech nowych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w  Mostowie”

POUCZENIE
    Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia.


                                                            Wójt Gminy Manowo
                                                               Roman Kłosowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 18-09-2013 14:19:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Poprawski 18-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 18-11-2013 11:29:47