Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie z 16 grudnia 2011

Manowo, dnia 16 grudnia 2011 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108)

 

W Ó J T     G M I N Y    M A N O W O

                                          podaje do publicznej wiadomości, że

o g ł a s z a   I   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości :

 

1/  działka nr 262/1 o pow. 2,8658 ha, położona w Rosnowie. Księga wieczysta nr 33363.   Cena wywoławcza wynosi 382.000 zł.– sprzedaż  w drodze przetargu nieograniczonego.

 

2/  działka nr 262/2 o pow. 0,20  ha, położona w Rosnowie. Księga wieczysta nr 33363.   Cena wywoławcza wynosi  43.200 zł.– sprzedaż  w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Postąpienie nie może  wynosić mniej niż   1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Do wylicytowanej w przetargu kwoty za w/wym. nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 23 %.

                     Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  zbywane  działki nr 262/1 i 262/2  przeznacza  się pod produkcję energii cieplnej i peletów z roślin  tycznych

Działki są foremne, płaskie, posiadają warunki gruntowe dobre. Położone są w  sąsiedztwie  kompleksu  garaży,  gruntów rolnych niezabudowanych i terenów leśnych z dojazdem  drogą  gruntową nr 260 i  273. Niezabudowane,  niezagospodarowane i nieużytkowane. Posiadają  dogodne warunki  podłączenia  do  sieci elektrycznej po uzyskaniu warunków technicznych.  Skrajem  działki nr 262/1  przebiega linia  energetyczna  s/n.      

Wójt Gminy oświadcza, że opisana wyżej nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

 

PRZETARG  odbędzie się dnia  24 stycznia 2012 r.  roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Manowo (parter).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kwocie 42.520 zł. nie później niż do dnia 19 stycznia 2012 r. włącznie,  na konto  Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Nr 04 8566 0003 0000 7979 2000 0006  lub w kasie  banku p. nr 6 Urzędu Gminy.

         Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:

-  oryginału dowodu wpłaty wadium,

-  w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo  w dniu przetargu  z dowodem

    tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa

    sporządzonego notarialnie,

-   w przypadku  wspólników  spółki cywilnej – aktualnego zaświadczenia o wpisie do

    ewidencji działalności gospodarczej, dowodów tożsamości wspólników spółki, stosownych pełnomocnictw,

-   w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

    stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,        

-   w przypadku cudzoziemców – przyrzeczenia, zezwolenia  na nabycie nieruchomości (promesy)

Informacje dodatkowe:

1. Organizator nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny, za wylicytowaną nieruchomość, na  raty jak również płatności po zawarciu umowy kupna – sprzedaży w formie aktu  notarialnego.

2. Wpłacone wadium przez oferenta, który wygrał przetarg, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia.

     Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

3.  Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od   zawarcia umowy.

4.  Koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe ponosi kupujący.

5.  Należność za nabywaną nieruchomość płatna jest najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej.

6.  Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął 7 grudnia 2011 r.

Gmina Manowo zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Manowie p. nr 17, I piętro, tel. (94) 318-32-70.

                                                                                                                    Podpisał
                                                                                                         Wójt Gminy Manowo
                                                                                                            Roman Kłosowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 13-01-2012 14:01:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Osmulska 16-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 13-01-2012 14:01:14