Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referat Finansów i Budżetu

 

Referat Budżetu i Finansów Pracownik Telefon Adres e-mail Miejsce urzędowania
Skarbnik Gminy

Magdalena
Szymańska

943183295

skarbnik@manowo.pl
Piętro,        pokój nr 14

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Podinspektor Katarzyna Hryniewicz

 

943182596

695229686

ksiegowa@manowo.pl
Piętro,        pokój nr 12A

Płace i ubezpieczenia; obsługa finansowa szkół i przedszkoli

Podinspektor Angelika Wawszczyk;

Starszy inspektor Katarzyna Marczak

943183143

place@manowo.pl
placeoswiaty@manowo.pl
Piętro,        pokój nr 13
Księgowość budżetowa

Podinspektor Natalia Oleszko-Studzińska

943183145

budzet@manowo.pl
Piętro,        pokój nr 11
Podatki i opłaty lokalne

Inspektor Joanna Górecka

943182527 

695229686

podatki@manowo.pl
Piętro,        pokój nr 12
Księgowość podatkowa

Inspektor Anna Jasnoch

943182527 

695229686

naleznosci@manowo.pl
Piętro,        pokój nr 12
Windykacja należności

Starszy inspektor Danuta Opalińska

943182596

695229686

windykacja@manowo.pl
Piętro,        pokój nr 12A

 

 W referacie budżetu i finansów utworzono następujące stanowiska:
 1. Kierownik Referatu będący jednocześnie skarbnikiem gminy i głównym księgowym budżetu.
 2. zastępca skarbnika,
 3. stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej,
 4. stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej,
 5. stanowisko pracy do spraw płac i ubezpieczeń,
 6. stanowisko pracy do spraw podatków i opłat lokalnych,
 7. stanowisko pracy do spraw windykacji należności,
 8. stanowisko pracy do spraw obsługi finansowej szkół i przedszkoli.
 9. stanowisko pracy do spraw ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy:

 

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium,
 2. udzielanie pomocy w wykonaniu budżetu Gminy,
 3. zapewnienie obsługi finansowo- księgowej Urzędu i placówek oświatowych,
 4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 5. ustalanie podstawowej kwoty dotacji za przedszkola publiczne i niepubliczne,
 6. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 7. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 8. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 9. prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 10. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 11. rozliczanie inwentaryzacji,
 12. dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 13. przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 14. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 15. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy,

a w szczególności:

 

 1. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
 2. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 3. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
 4. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 5. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 6. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat;

 

 1. prowadzenie analityki dla jednostek budżetowych oświaty,
 2. rozliczanie podatku VAT,
 3. prowadzenie spraw płac i ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu i pracowników oświaty,
 4. obsługa finansowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 5. przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowania administracyjnego, wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie podatku akcyzowego dla rolników; przygotowywanie wniosków do Wojewody o dotację celową oraz jej terminowe rozliczanie i sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 02-01-2012 11:41:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 02-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 02-07-2021 12:02:02