Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2011.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2011

     

 I.  Stan mienia komunalnego – prawo własności.

 W skład mienia komunalnego gminy Manowo wchodzą:

1. Zabudowane i niezabudowane grunty, które są własnością Gminy

     Manowo.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Manowo wynosi 250,2 ha.

W zasobie gruntów komunalnych posiadamy:

 1. 111,5 ha - drogi i grunty zajęte pod drogi,
  1.     5,5 ha- ogrody działkowe w Boninie oddane w użytkowanie wieczyste,
  2.     1,7 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,
  3.   11,0 ha - lasów, 
  4. 120,5 ha - pozostałe grunty.

 

2.  Obiekty komunalne stanowiące własność i współwłasność Gminy Manowo.

W zasobach komunalnych, na dzień 31 grudnia 2010 roku, posiadamy:

 • 3 budynki mieszkalne stanowiące wyłączną własność Gminy,
 • 32 lokale mieszkalne (stanowiące własność gminy) wraz z współudziałem w częściach wspólnych (16  budynkach mieszkalnych),
 • 7 lokali socjalnych,
 • 1 remiza strażacka,
 • 7 budynków hydroforni,
 • 3 lokale użytkowe -  2 ośrodki zdrowia (Bonin i Manowo), 1 Środowiskowy Dom Samopomocy PEGAZ w Manowie,
 • 7  obiektów użyteczności publicznej stanowiące wyłączną własność Gminy (budynek urzędu, budynek klubu wiejskiego  w Cewlinie, Wyszeborzu, Rosnowie, Grzybnicy i Wyszewie, budynek Straży Gminnej w Manowie),
 • 2 lokale użytkowe wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków (świetlica wiejska w Kretominie i w Boninie),
 • 2 budynki przedszkola,
 • 2 budynki szkolne,
 • 1 budynek do adaptacji na lokale socjalne,
 • 1 budynek magazynowy, 1 budynek garażowy.

 

        3.   Nieodpłatne przejęcie prawa wieczystego użytkowania

 

          Gmina Manowo jest właścicielem:

 

 • 63,5 kmsieci wodociągowej,
 • 7 ujęć wodnych,
 • 2 oczyszczalni ścieków w Boninie i Rosnowie,
 • 2 budynki socjalno-warsztatowe,
 • 1 budynek kotłowni i 1 budynek agregatu prądotwórczego,
 • 1 nieczynne wysypisko śmieci w Cewlinie,
 • 7 boisk sportowych (Cewlino, Kretomino, Bonin, Bonin - ORLIK, Manowo, Wyszewo, Rosnowo - ORLIK),
 • 25,0 kmsieci  kanalizacyjnej, 
 • pompowni ścieków,
 • 1 parkingu w Manowie,
 • chodników wiejskich i przystanków autobusowych,
 • 7 placów zabaw (Bonin, Manowo, Cewlino, Grzybnica, Wyszewo, Wyszebórz i Rosnowo),
 • 1 plac rekreacyjny z urządzeniami do sportu i rekreacji w Wyszewie.

 

II.  Stan mienia komunalnego – inne prawa niż własność.

 

1.   Zawarte są umowy użyczenia na czas określony dotyczące:

 • budynku magazynowego o pow. 208 m2, usytuowanego na działce nr 807/6 o pow. 0,1144 ha w obrębie ewid. Kopanino, umowa zawarta ze  Związkiem Strzeleckim „STRZELEC” w Koszalinie,
 • budynku remizy strażackiej, usytuowanego na działce nr 211 o pow. 0,1700 ha w Wyszewie, umowa zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszewie,
 • części działki  nr 210/11 o pow. 0,0050 ha w Rosnowie, umowa zawarta z Zespołem Zarządców Nieruchomości WAM Oddział w Koszalinie,
 • cz. działki nr 208/19 ( kąpielisko) o pow. 4,0298 ha w Cewlinie, umowa zawarta z Catering Przymorze z siedzibą w Dworku nr 12,
 • działki nr 231/10 i 231/11 o pow. 0,7101 ha (kąpielisko) w Rosnowie, umowa zawarta została z Tomaszem Filipowiczem,
 • lokalu użytkowego nr 9 w budynku nr 12A w Manowie o pow. 218,28 m2, umowa została zawarta z Pomorską Fundacją „JAŚ i MAŁGOSIA” z siedzibą w Cewlinie na prowadzenie ŚDPS PEGAZ. 

  

 1. Gmina Manowo związana jest umowami dzierżawy zawartymi na czas określony, które dotyczą:
 2. nieczynnej linii kolejki wąskotorowej nr 1056 na odcinku Koszalin-Kretomino,
 3. części działki nr 90/31, o pow. 16 m2, położonej w Manowie,  na której znajduje się przepompownia ścieków,
 4. części działki nr 1/1, o pow. 3,02 ha, położonej w  Rosnowie (pole biwakowe),
 5. lokal użytkowy (ośrodek zdrowia) w budynku nr 7 w Rosnowie.

 

3. Gmina Manowo  posiada udziały w Bałtyckim Banku Spółdzielczym  w Darłowie - 91 udziałów o wartości  9.100 złotych oraz 58 udziałów o wartości 39,900 złotych w spółce PGK Koszalin. Nie posiada natomiast akcji.

 

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

 

1.   Zakupione:           

 • w 2011 roku Gmina nie nabywała odpłatnie nieruchomości. 

       2.   Nieodpłatne przejęcia (darowizna)

 • na podstawie aktu notarialnego Gmina przejęła z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny Szczecin następujące nieruchomości:

- lokal użytkowy w budynku nr 2 w Rosnowie,

- działki nr 226/17 i 226/21 o pow. 0,2957 ha w Rosnowie stanowiące tereny zielone,

- nieruchomości zabudowane infrastrukturą techniczną o numerach 234/27, 30/5, 234/26, 213/3 i 203 o pow. ogólnej 3,71 ha. 

3.   Nieodpłatne przejęcie prawa wieczystego użytkowania

 • na podstawie aktu notarialnego Gmina przejęła działki gruntu na odcinku linii wąskotorowej nr 1056 Koszalin-Bobolice  o numerach 246/3, 9, 127/2, 127/3, 127/4, 537, 539, 540, 542, 105, 108, 230/49, 230/55, 275 i 88 o ogólnej pow. 25,6105 ha,
 • na podstawie aktu notarialnego Gmina dokonała zamiany nieruchomości rolnych będących w zasobie o numerach ewidencyjnych 154/23, 154/25 i 154/28 o pow. 6,95 ha na działki będące w wieczystym użytkowaniu IHAR w Radzikowie o numerach ewidencyjnych 3/12, 3/14, 4/3, 3/55, 3/56, 4/10, 4/16, 22/622/108 i 22/109 o ogólnej pow. 2,8726 ha.

 

Gmina Manowo jest w trakcie nieodpłatnego przejmowania:

-   od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie, Filia w Koszalinie na rzecz mienia komunalnego następujących nieruchomości:

 •  działki nr  nr 6/13, 6/18/, 6/23 (drogi) o pow. 0,5830  ha,  działki nr 10/37 o pow. 0,0125 ha, zabudowanej częścią budynku  klubu, działki te  położone są w  Grzybnicy,

- od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny Szczecin

 • działki nr 226/17 i 226/21 o pow.0,2957 ha, położone w Rosnowie, stanowiące tereny zielone,

 

 1. Sprzedane lub w trakcie sprzedaży:
 2. w 2011 roku nie dokonano sprzedaży ani nieodpłatnego przekazania.

 

IV. Dochody z mienia

    

W okresie od stycznia do 30 września 2011 roku uzyskano dochody z  tytułu:

 • umów dzierżawnych na kwotę  72.588zł.
 • opłat za użytkowanie wieczyste na kwotę: 2.196 zł.
 • opłat adiacenckich z tytułu podziału na kwotę7.625 zł.

  

V. Informacje i dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

  

                Inwestycje rozpoczęte i kontynuowane:

 • budowa sieci kanalizacyjnej w Kretominie,
 • wykup działek  pod drogi,                                                          
 • remont dróg publicznych gminnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 13-01-2012 13:54:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Osmulska 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 20-01-2012 09:13:47