Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2012.

I. Stan mienia komunalnego – prawo własności.
   W skład mienia komunalnego gminy Manowo wchodzą:

1. Zabudowane i niezabudowane grunty, które są własnością Gminy Manowo.
Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Manowo wynosi 246,76 ha.
W zasobie gruntów komunalnych posiadamy:
•  113,14 ha - drogi i grunty zajęte pod drogi,
•      5,50 ha - ogrody działkowe w Boninie oddane w użytkowanie wieczyste,
•      1,70 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,
•    11,00 ha - lasów  
•  115,42 ha - pozostałe grunty.

2. Obiekty komunalne stanowiące własność i współwłasność Gminy Manowo.
W zasobach komunalnych, na dzień 31 grudnia 2011,roku, posiadamy:
• 3 budynki mieszkalne stanowiące wyłączną własność Gminy
• 32 lokale mieszkalne (stanowiące własność gminy) wraz z współudziałem w częściach wspólnych (16  budynkach mieszkalnych),
• 7 lokali socjalnych,
• 1 remiza strażacka,
• 7 budynków hydroforni,
• 3 lokale użytkowe -  2 ośrodki zdrowia(Bonin i Manowo), 1 Środowiskowy Dom Samopomocy PEGAZ w Manowie,
• 7 obiektów użyteczności publicznej stanowiące wyłączną własność Gminy (budynek urzędu, budynek klubu wiejskiego  w Cewlinie, Wyszeborzu, Rosnowie, Grzybnicy i Wyszewie, budynek Straży Gminnej w Manowie ),
• 2 lokale użytkowe wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków (świetlica wiejska w Kretominie i w Boninie),
• 2 budynki przedszkola,
• 2 budynki szkolne
• 1 budynek do adaptacji na lokale socjalne  
• 1 budynek magazynowy, 1 budynek garażowy

3. Budowle i urządzenia techniczne.
     Gmina Manowo jest właścicielem:
• 64,3 km sieci wodociągowej
• 7 ujęć wodnych
• 2 oczyszczalni ścieków w Boninie i Rosnowie,
• 2 budynki socjalno-warsztatowe
• 1 budynek kotłowni i 1 budynek agregatu prądotwórczego
• 1 nieczynne wysypisko śmieci w Cewlinie,
• 6 boisk sportowych (Cewlino, Kretomino, Bonin, Bonin - ORLIK, Wyszewo, Rosnowo - ORLIK),  ! boisko sportowe uległo likwidacji i w miejsce zlikwidowanego następuje budowa nowego boiska przy kompleksie szkolnym.
• 45,0 km sieci  kanalizacyjnej  
• pompowni ścieków,
• 1 parkingu w Manowie,
• chodników wiejskich i przystanków autobusowych,
• 7 placów zabaw (Bonin, Manowo, Cewlino, Grzybnica, Wyszewo, Wyszebórz i Rosnowo)
• 1 plac rekreacyjny z urządzeniami do sportu i rekreacji w Wyszewie

II. Stan mienia komunalnego – inne prawa niż własność.

1. Zawarte są umowy użyczenia na czas określony dotyczące:
• budynku magazynowego o pow. 208 m2, usytuowanego na działce nr 807/6 o pow. 0,1144 ha w obrębie ewid. Kopanino, umowa zawarta ze  Związkiem Strzeleckim „STRZELEC” w Koszalinie,
• budynku remizy strażackiej, usytuowanego na działce nr 211 o pow. 0,1700 ha w Wyszewie, umowa zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszewie,
• części działki  nr 210/11 o pow. 0,0050 ha w Rosnowie, umowa zawarta z Zespołem Zarządców Nieruchomości WAM Oddział w Koszalinie,
• cz. działki nr 208/19 ( kąpielisko) o pow. 4,0298 ha w Cewlinie, umowa zawarta z Catering Przymorze z siedzibą w Dworku nr 12,
• działki nr 231/10 i 231/11o pow. 0,7101 ha (kąpielisko) w Rosnowie, umowa zawarta została z Tomaszem Filipowicz,
• lokalu użytkowego nr 9 w budynku nr 12A w Manowie o pow. 218,28 m2, umowa została zawarta z Pomorską Fundacją „JAŚ i MAŁGOSIA” z siedzibą w Cewlinie na prowadzenie ŚDPS PEGAZ .  

2. Gmina Manowo związana jest umowami dzierżawy zawartymi na czas określony, które dotyczą:
• nieczynnej linii kolejki wąskotorowej nr 1056 na odcinku Koszalin-Kretomino,
• części działki nr 90/31, o pow. 16 m2, położonej w Manowie,  na której znajduje się przepompownia ścieków,
• lokal użytkowy (ośrodek zdrowia) w budynku nr 7 w Rosnowie  

3. Gmina Manowo  posiada udziały w Bałtyckim Banku Spółdzielczym  w Darłowie 91 udziałów o wartości  9.100 zł. oraz 58 udziałów o wartości 39,900 złotych w spółce PGK Koszalin. Nie posiada natomiast akcji.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

1. Zakupione:    
• w 2012 r. Gmina nie nabywała odpłatnie nieruchomości

2. Nieodpłatne przejęcia (darowizna)
• na podstawie aktu notarialnego Gmina przejęła od:
- Starosty Koszalińskiego  działki nr 2251/2 o pow. 1,1956 ha  i 251/3  o pow. 0,32747 ha w Kretominie  przeznaczone pod drogi,
- Ewy i Andrzeja Dubnickich działkę nr 199/24 o pow. 0,6648 ha w Cewlinie z przeznaczeniem pod drogę   
• na podstawie decyzji Wójta Gmina przejęła od:
- Spółdzielni Mieszkaniowej „IRYS” w Boninie działki nr 3/59 o pow. 0,0742 ha, 3/60 o pow. 0,0747 ha i 3/62 o pow. 0,0601 ha z przeznaczeniem pod drogi

3. Odpłatne przejęcie
• na podstawie decyzji Wójta Gmina przejęła od:
Wspólnoty Mieszkaniowej „13-tka” w Boninie  działkę nr 22/113  o pow. 0,0434 ha z przeznaczeniem pod drogę za kwotę 8.680 zł.

Gmina Manowo jest w trakcie odpłatnego przejmowania:
• działka nr 82/17 o pow.  0,2377 ha, położona w Manowie, stanowiąca drogę dojazdową do budynków mieszkalnych za cenę 35.655  zł.

4. Gmina Manowo nieodpłatnie przekazała
• działka nr 156 o pow. 0,35 ha położona w obrębie ewid. Wyszebórz  i  517 o pow. 517 o pow. 0,45 ha połozona w obrębie ewidencyjnym  Dęborogi  na rzecz Powiatu Koszalińskiego

5. Sprzedaż mienia komunalnego w   2012  R.
- działka rolna nr 201 o pow. 2,48 ha, położona w Manowie - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 142.006 zł.
- działka rolna nr 386 o pow. 0,26 ha, położona w Klisznie - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę  15.150 zł.
- działka gruntu nr 44/8 o pow. 0,1076 ha, położona w Manowie - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę  59.630 zł. brutto,
- działka gruntu nr 44/13 o pow. 0,1115 ha, położona w Manowie -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę  62.115 zł.brutto,
- działka gruntu nr 44/15 o pow. 0,0973 ha, położona w Manowie -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę  60.085,50 zł. brutto,
- działka gruntu nr 44/20 o pow. 0,0953 ha, położona w Manowie -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 55.743,60 zł. brutto,
- działka gruntu nr 44/21 o pow. 0,0852ha, położona w Manowie -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 49.692 zł. brutto,
- działka rolna nr 45/1 o pow. 0,1716 ha, położona w Manowie - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę  60.600 zł.
- działka gruntu nr 44/2 o pow. 0,0912ha, położona w Manowie -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 49.692 zł. brutto,
-.działka gruntu nr 44/3 o pow. 0,0912 ha, położona w Manowie -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 49.692 zł. brutto,
- działka gruntu nr 44/22 o pow. 0,0840 ha, położona w Manowie -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 45.965,10 zł. brutto,
- działka gruntu nr 44/2 o pow. 0,0840 ha, położona w Manowie -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę  45.965,10 zł. brutto,
- działka rolna nr 44/25 o pow. 1,3311 ha, położona w Manowie -sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 6.000 zł.
- działka gruntu nr 44/17 o pow. 0,0977 ha, położona w Manowie –sprzedaż  w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 53.419 zł.
- działka rolna nr 122/3 o pow.  0,7313 ha, położona w Cewlinie – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego  za cenę  35.000 zł.
- 7 działek pod garaże o pow.0,0189 ha, położone w Rosnowie-sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 9.940 zł.
- działka rolna nr 154/27 o pow. 0,9940 ha, położona w Manowie  - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę  22.000 zł.
- działka nr 5/7 (starorzecze) o pow. 0,1324 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Rosnowo-sprzedaż w drodze przetargu neograniczonego za cenę 3.030 zł.  
    R A Z E M:    855.725,70 zł.

IV. Inne dochody z mienia

     W okresie od stycznia do 31 grudnia 2012 roku uzyskano dochody z  tytułu:
• umów najmu i umów dzierżawnych na kwotę  214.087,06 zł.
• opłat za użytkowanie wieczyste na kwotę: 2.977,20 zł.
• opłat adiacenckich z tytułu podziału na kwotę  47.345,66 zł.

V. Informacje i dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

    Inwestycje rozpoczęte i kontynuowane:
• budowa stadionu w Manowie
• wykup działek  pod drogi                                                          
• remont dróg publicznych gminnych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 08-05-2013 12:28:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Tomaszewska 08-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 08-05-2013 12:30:32