Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3564Z Wyszebórz - Wyszewo - droga nr 11, zlokalizowanego na działce nr 244 obręb ewidencyjny Wyszebórz oraz działkach nr 49/2, 83, 65/2, 221, 389, 314/2, 334 obręb ewidencyjny Wyszewo.

Manowo, dnia 30 kwietnia 2013 r.

OŚ.6220.13.2013.MOŚ

OBWIESZCZENIE
Urząd Gminy Manowo

zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1127), podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu oraz zawiadamia, że w dniu 30.04.2013 r., na wniosek Pana Mieczysława Zwolińskiego Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie z siedzibą w Manowie 12 A, 76 - 015 Manowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na:
  „Przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3564Z Wyszebórz – Wyszewo – droga nr 11, zlokalizowanego na działce nr 244 obręb ewidencyjny Wyszebórz oraz działkach nr 49/2, 83, 65/2, 221, 389, 314/2, 334 obręb ewidencyjny Wyszewo”.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w tut. urzędzie, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Roman Kłosowski
Wójt Gminy Manowo


Manowo, dnia 29.05.2013 r.

OŚ.6220.13.2013.MOŚ

OBWIESZCZENIE
Urząd Gminy Manowo

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 62,  poz. 627 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania o przysługującym prawie wypowiedzenia się o zebranych dowodach oraz zgłoszonych w toku postępowania żądaniach, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

„Przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3564Z Wyszebórz – Wyszewo – droga nr 11, zlokalizowanego na działce nr 244 obręb ewidencyjny Wyszebórz oraz działkach nr 49/2, 83, 65/2, 221, 389, 314/2, 334 obręb ewidencyjny Wyszewo”.

Wyznaczam termin 7 dni, od daty podania do publicznej wiadomości do skorzystania z przedmiotowego prawa.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dnia 07.06.2013 r.

OŚ.6220.13.2013.MOŚ

OBWIESZCZENIE
Urząd Gminy Manowo

 

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Wójt Gminy Manowo zawiadamia, iż w dniu 07.06.2013 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3564Z Wyszebórz – Wyszewo – droga nr 11, zlokalizowanego na działce nr 244 obręb ewidencyjny Wyszebórz oraz działkach nr 49/2, 83, 65/2, 221, 389, 314/2, 334 obręb ewidencyjny Wyszewo”

POUCZENIE

    Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 30-04-2013 15:05:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Osińska-Śliwa 30-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 07-06-2013 14:06:44