Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi organów gminy

Inspektor Anna Drabik

 

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 4
Telefon: 94 318 31 51
Adres e-mail: radagminy@manowo.pl

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw obsługi organów gminy należy:
1) zapewnienie obsługi administracyjnej i technicznej Rady oraz jej komisji, a w szczególności:
a) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
b) przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy gminy,
c) przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
d) przygotowywanie projektów planów pracy Rady i jej komisji,
e) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji,
f) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
g) prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień rady i komisji oraz zarządzeń Wójta,
h) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
i) współpraca z organami sołectw oraz organizacja wyborów organów sołectw.
2) realizacja zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP,
Sejmu i Senatu RP, wyborów samorządowych, referendów oraz wyborów ławników sądowych,
3) realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
4) Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 02-01-2012 11:36:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 02-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 16-01-2017 09:50:29