Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach nr 130/25, 130/26, 130/35, 130/14, 123/12, 231, 130/1, 123/9, 123/11, 130/2 w miejscowości Kretomino.

Manowo, dnia 27  lutego 2013 r.

OŚ.6220.7.2013.MOŚ

OBWIESZCZENIE
Urząd Gminy Manowo

    zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1127), podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu oraz zawiadamia, że w dniu 27.02.2013 r., na wniosek Pana Roberta Machowicz reprezentującego Urząd Gminy w Manowie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 „Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach nr 130/25, 130/26, 130/35, 130/14, 123/12, 231, 130/1, 123/9, 123/11, 130/2 w miejscowości Kretomino.”

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w tut. urzędzie, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

-> pobierz


Manowo, dnia 22.03.2013 r.

OŚ.6220.7.2013.MOŚ


OBWIESZCZENIE
Urząd Gminy Manowo

   zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 62,  poz. 627 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania o przysługującym prawie wypowiedzenia się o zebranych dowodach oraz zgłoszonych w toku postępowania żądaniach, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach nr 130/25, 130/26, 130/35, 130/4, 123/12, 231, 130/1, 123/9, 123/11, 130/2 w miejscowości Kretomino.”

Wyznaczam termin 7 dni, od daty podania do publicznej wiadomości do skorzystania z przedmiotowego prawa.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dnia 9 kwietnia 2013 r.

OŚ.6220.7.2013.MOŚ

OBWIESZCZENIE
Urząd Gminy Manowo

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Wójt Gminy Manowo zawiadamia, iż w dniu 9 kwietnia 2013 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach nr 130/25, 130/26, 130/35, 130/14, 123/12, 231, 130/1, 123/9, 123/11, 130/2 w miejscowości Kretomino."

POUCZENIE
    Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

                                                                                  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 27-02-2013 14:39:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Osińska-Śliwa 27-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 09-04-2013 13:57:26