Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu

Wójt Gminy Manowo

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”


I. Wymagania niezbędne:
- ukończony 18 rok życia,
- dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- posiadanie kwalifikacji do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych tj. instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego - potwierdzone uprawnieniami,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, pełna zdolność do czynności prawnych,
- umiejętność współpracy z dziećmi i młodzieżą, łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów,
- dokładność w wykonywaniu zadań,  obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych czynności:
- organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych ,
- przygotowanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją,
- organizacja imprez, turniejów, mistrzostw,
- dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
- dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
- współpraca z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,
- inicjowanie i prowadzenie akcji promocji sportu,
- prowadzenie rejestru użytkowników obiektu,
- prowadzenie „Dziennika Pracy Animatora" który stanowi załącznik do umowy,
- aktywizacja mieszkańców gminy Manowo.

III. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
- program zajęć sportowo- rekreacyjnych i imprez organizowanych na Boisku „ORLIK" (załącznik nr 2),
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,
- oświadczenie o niepobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (załącznik nr 1),
- oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru na stanowisko animatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IV. Miejsce wykonywania pracy
- Boisko ORLIK w Rosnowie

- Boisko ORLIK w Boninie


V. Forma i okres zatrudnienia
Umowa zlecenie w okresie od 1 marca do 30 listopada 2013 r.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 13 lutego 2013 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40 z dopiskiem „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012" wraz ze wskazaniem obiektu (boiska), na które oferta jest składana.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej gminy Manowo www.manowo.pl oraz bip.manowo.pl

VII. Informacje dodatkowe
1. Wójt Gminy Manowo zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia naboru i podpisania umowy z chwilą uzyskania dofinansowania w ramach projektu „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012" w 2013 r.

2. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako animator w ramach projektu „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012” składać się będzie z części wypłacanej przez Szkolny Związek Sportowy w ramach dotacji MSiT oraz z części wypłacanej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialną.

a) w przypadku zatrudnienia jednej osoby na danym obiekcie (boisku), Ministerstwo Sportu i Turystyki przyzna co miesiąc środki finansowe w maksymalnej wysokości dofinansowania w kwocie 1.000 zł brutto jako wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz 1.000 zł zapłaci urząd gminy na podstawie zawartej umowy. Animator musi udokumentować  odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Pracy Animatora” 80 godzin zajęć na obiekcie, co będzie stanowić minimum 50 % ogólnej liczby godzin zajęć przeprowadzonych na danym boisku.

b) w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na danym obiekcie, MSiT przyzna co miesiąc środki finansowe w maksymalnej wysokości dofinansowania w kwocie 500 zł brutto jako wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz 500 zł brutto zapłaci urząd gminy na podstawie zawartej umowy. Każdy z animatorów musi udokumentować odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Pracy Animatora” 40 godzin zajęć na obiekcie, co będzie stanowić minimum 50 % ogólnej liczby godzin zajęć przeprowadzonych na danym boisku.

3. Dodatkowych informacji udziela Inspektor ds. oświaty i zdrowia – 94 318 31 52

4. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie www.szs.pl


 

WYNIKI NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO ANIMATORA OBIEKTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

 

Na stanowisko animator obiektu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w 2013 roku  zostały wybrane następujące osoby:

 

Krzysztof Karpowicz  zam. Bonin – boisko Orlik w Boninie

Tomasz Turowski  zam. Bonin  – boisko Orlik w Boninie

Ryszard Jelonek zam. Rosnowo – boisko Orlik w Rosnowie

Bolesław Jaworski zam. Rosnowo – boisko Orlik w Rosnowie

 

Uzasadnienie:

Do dnia 13 lutego 2013 r. do siedziby Urzędu Gminy Manowo wpłynęło siedem ofert na stanowisko Animator obiektu sportowego.

W celu wyboru kandydatów powołano 3 osobową komisję. Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne. Po analizie złożonych dokumentów, biorąc pod uwagę kwalifikacje i przedstawiony  PROGRAM DZIAŁAŃ „Animatora”, w dniu 14 lutego br. wyłoniono w/w kandydatów.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie o naborze.docx (DOCX, 22KB) 2013-02-11 10:08:17 786 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 11-02-2013 10:08:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Jarosik 11-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 14-02-2013 12:10:29