Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXVI/179/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania, opróżniania zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni biologicznych i transport nieczystości ciekłych. 2013-02-01 14:25:10
dokument Uchwała Nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2013-02-01 14:29:00
dokument Uchwała Nr XXVI/182/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia protestu wobec zamiaru zmiany granic terenu Gminy Mielno poprzez odłączenie sołectwa Łazy i przyłączenie do Miasta i Gminy Sianów. 2013-02-01 14:30:53
dokument Uchwała Nr XXVII/183/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na niezabudowanych działkach gruntu. 2013-03-12 11:12:49
dokument Uchwała Nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lutego 2013 r. z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 2013-03-12 11:17:12
dokument Uchwała Nr XXVII/185/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lutego 2013 r. z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. 2013-03-12 11:23:34
dokument Uchwała Nr XXVIII/186/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 2013-03-15 10:59:34
dokument Uchwała Nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 2013-04-03 14:11:19
dokument Uchwała Nr XXIX/189/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia wiceprzewodniczącemu do podpisywania delegacji służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Manowo. 2013-04-26 10:18:54
dokument Uchwała Nr XXIX/190/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku. 2013-04-26 10:21:20
dokument Uchwała Nr XXIX/191/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia raportu Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014" w 2012 roku. 2013-04-26 10:23:48
dokument Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-04-26 10:30:07
dokument Uchwała Nr XXIX/193/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2014 rok. 2013-04-26 10:33:39
dokument Uchwała Nr XXIX/194/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2022. 2013-04-26 10:44:25
dokument Uchwała Nr XXIX/195/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2013 roku. 2013-04-26 10:37:18
dokument Uchwała Nr XXX/196/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Manowo. 2013-04-26 10:48:35
dokument Uchwała Nr XXX/197/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2013 roku. 2013-04-26 10:50:49
dokument Uchwała Nr XXXI/198/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Manowo w 2013 roku. 2013-06-10 14:52:31
dokument Uchwała Nr XXXI/199/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Manowo na lata 2007 ? 2032" 2013-06-10 14:58:43
dokument Uchwała Nr XXXI/200/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2013-06-10 15:01:21
dokument Uchwała Nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostek E-4, E-5 i E-6. 2013-06-10 15:04:22
dokument Uchwała Nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2013-06-11 09:48:33
dokument Uchwała Nr XXXI/203/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-06-11 09:53:09
dokument Uchwała Nr XXXI/204/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2024. 2013-06-11 09:58:55
dokument Uchwała Nr XXXII/205/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-07-03 14:00:58
dokument Uchwała Nr XXXII/206/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. 2013-07-03 14:21:16
dokument Uchwała Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-07-03 14:25:14
dokument Uchwała Nr XXXII/208/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. 2013-07-03 14:27:44
dokument Uchwała Nr XXXII/209/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2013-07-03 14:29:34
dokument Uchwała Nr XXXII/210/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży działki. 2013-07-03 14:32:08
dokument Uchwała Nr XXXII/211/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym. 2013-07-03 14:34:36
dokument Uchwała Nr XXXII/212/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłat za odbiór i wywóz śmieci w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-07-03 14:40:50
dokument Uchwała Nr XXXII/213/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-07-03 14:36:35
dokument Uchwała Nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3564Z. 2013-07-03 14:38:31
dokument Uchwała Nr XXXII/215/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2024. 2013-07-03 14:47:53
dokument Uchwała Nr XXXIII/216/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2013-08-02 09:16:02
dokument Uchwała Nr XXXIV/217/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Manowo. 2013-11-07 08:55:54
dokument Uchwała Nr XXXIV/218/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży działki. 2013-11-07 09:01:57
dokument Uchwała Nr XXXIV/219/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży działki. 2013-11-07 09:04:50
dokument Uchwała Nr XXXV/222/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 2013-11-07 09:51:48
dokument Uchwała Nr XXXV/223/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-11-07 09:57:10
dokument Uchwała Nr XXXV/224/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu "Odnowa i rozwój wsi" na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Cewlino". 2013-11-07 10:01:10
dokument Uchwała Nr XXXV/225/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości. 2013-11-07 10:04:31
dokument Uchwała Nr XXXV/226/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 r.w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego. 2013-11-07 10:07:26
dokument Uchwała Nr XXXV/227/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3564Z. 2013-11-07 10:11:12
dokument Uchwała Nr XXXVI/228/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-11-07 12:27:07
dokument Uchwała Nr XXXVI/229/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2024. 2013-11-07 10:28:39
dokument Uchwała Nr XXXVI/230/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2013-11-07 10:31:52
dokument Uchwała Nr XXXVI/231/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2013-11-07 12:28:56
dokument Uchwała Nr XXXVI/232/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie ustalenia stawki do podatku rolnego. 2013-11-07 10:34:29
dokument Uchwała Nr XXXVI/233/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie ustalenia stawki do podatku leśnego. 2013-11-07 10:36:37
dokument Uchwała Nr XXXVI/234/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie opłaty miejscowej. 2013-11-07 10:39:05
dokument Uchwała Nr XXXVI/235/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie opłaty targowej. 2013-11-07 10:41:35
dokument Uchwała Nr XXXVI/236/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie sprzedaży działki. 2013-11-07 10:45:12
dokument Uchwała Nr XXXVI/237/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie drogi w Grzybnicy. 2013-11-07 10:50:04
dokument Uchwała Nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem i przeniesienie na własność spółki Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o.o. w Rosnowie rzeczy ruchomych i nieruchomości. 2013-11-07 10:55:25
dokument Uchwała Nr XXXVII/239/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-12-06 13:22:51
dokument Uchwała Nr XXXVII/240/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2014. 2013-12-06 13:31:54
dokument Uchwała Nr XXXVII/241/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 2013-12-06 12:33:47
dokument Uchwała Nr XXXVII/242/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie harmonogramu realizacji zadań wynikających z "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014" w roku 2014. 2013-12-06 12:37:34
dokument Uchwała Nr XXXVII/243/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki gruntu. 2013-12-06 12:28:46
dokument Uchwała Nr XXXVII/244/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014". 2013-12-06 12:43:52
dokument Uchwała Nr XXXVII/245/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie realizacji projektu pn. "Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu" 2013-12-06 12:46:56
dokument Uchwała Nr XXXVII/246/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 2013-12-06 12:51:11
dokument Uchwała Nr XXXVII/247/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2013-12-06 12:54:43
dokument Uchwała Nr XXXVII/248/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy abonamentowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2013-12-06 12:56:55
dokument Uchwała Nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki do podatku rolnego. 2013-12-06 13:00:42
dokument Uchwała Nr XXXVII/250/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki do podatku leśnego. 2013-12-06 13:04:00
dokument Uchwała Nr XXXVI/251/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie do wydawania decyzji w sprawie przyznawania dodatku energetycznego. 2013-12-24 10:40:11
dokument Uchwała Nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2014. 2013-12-24 10:43:14
dokument Uchwała Nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014 - 2024. 2013-12-24 10:51:46
dokument Uchwała Nr XXXVIII/254/2013 Rady Gminy Manowo dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-12-24 10:59:54
dokument Uchwała Nr XXXVIII/255/2013 Rady Gminy Manowo dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo długoterminowego kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Wyszewo". 2013-12-24 11:05:33
dokument Uchwała Nr XXXVIII/256/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Wyszewo". 2013-12-24 11:09:37
dokument Uchwała Nr XXXVIII/257/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości. 2013-12-24 11:12:34
dokument Uchwała Nr XXXVIII/258/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 2013-12-24 11:19:40
dokument Uchwała Nr XXXVIII/259/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Manowo na lata 2014-2016". 2013-12-24 11:21:55
dokument Uchwała Nr XXXVIII/260/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2013-12-24 11:24:16
dokument Uchwała Nr XXXVIII/261/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienie do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Manowo. 2013-12-24 11:26:22
dokument Uchwała Nr XXXVIII/262/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo. 2013-12-24 11:28:50
dokument Uchwała Nr XXXVIII/263/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zawiązania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 2013-12-24 11:30:39