Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVI/179/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania, opróżniania zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni biologicznych i transport nieczystości ciekłych. 2013-02-01 14:25:10
Uchwała Nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2013-02-01 14:29:00
Uchwała Nr XXVI/182/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia protestu wobec zamiaru zmiany granic terenu Gminy Mielno poprzez odłączenie sołectwa Łazy i przyłączenie do Miasta i Gminy Sianów. 2013-02-01 14:30:53
Uchwała Nr XXVII/183/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na niezabudowanych działkach gruntu. 2013-03-12 11:12:49
Uchwała Nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lutego 2013 r. z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 2013-03-12 11:17:12
Uchwała Nr XXVII/185/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lutego 2013 r. z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. 2013-03-12 11:23:34
Uchwała Nr XXVIII/186/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 2013-03-15 10:59:34
Uchwała Nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 2013-04-03 14:11:19
Uchwała Nr XXIX/189/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia wiceprzewodniczącemu do podpisywania delegacji służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Manowo. 2013-04-26 10:18:54
Uchwała Nr XXIX/190/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku. 2013-04-26 10:21:20
Uchwała Nr XXIX/191/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia raportu Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014" w 2012 roku. 2013-04-26 10:23:48
Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-04-26 10:30:07
Uchwała Nr XXIX/193/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2014 rok. 2013-04-26 10:33:39
Uchwała Nr XXIX/194/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2022. 2013-04-26 10:44:25
Uchwała Nr XXIX/195/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2013 roku. 2013-04-26 10:37:18
Uchwała Nr XXX/196/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Manowo. 2013-04-26 10:48:35
Uchwała Nr XXX/197/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2013 roku. 2013-04-26 10:50:49
Uchwała Nr XXXI/198/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Manowo w 2013 roku. 2013-06-10 14:52:31
Uchwała Nr XXXI/199/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Manowo na lata 2007 ? 2032" 2013-06-10 14:58:43
Uchwała Nr XXXI/200/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2013-06-10 15:01:21
Uchwała Nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostek E-4, E-5 i E-6. 2013-06-10 15:04:22
Uchwała Nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2013-06-11 09:48:33
Uchwała Nr XXXI/203/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-06-11 09:53:09
Uchwała Nr XXXI/204/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2024. 2013-06-11 09:58:55
Uchwała Nr XXXII/205/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-07-03 14:00:58
Uchwała Nr XXXII/206/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. 2013-07-03 14:21:16
Uchwała Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-07-03 14:25:14
Uchwała Nr XXXII/208/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. 2013-07-03 14:27:44
Uchwała Nr XXXII/209/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2013-07-03 14:29:34
Uchwała Nr XXXII/210/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży działki. 2013-07-03 14:32:08
Uchwała Nr XXXII/211/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym. 2013-07-03 14:34:36
Uchwała Nr XXXII/212/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłat za odbiór i wywóz śmieci w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-07-03 14:40:50
Uchwała Nr XXXII/213/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-07-03 14:36:35
Uchwała Nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3564Z. 2013-07-03 14:38:31
Uchwała Nr XXXII/215/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2024. 2013-07-03 14:47:53
Uchwała Nr XXXIII/216/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2013-08-02 09:16:02
Uchwała Nr XXXIV/217/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Manowo. 2013-11-07 08:55:54
Uchwała Nr XXXIV/218/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży działki. 2013-11-07 09:01:57
Uchwała Nr XXXIV/219/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży działki. 2013-11-07 09:04:50
Uchwała Nr XXXV/222/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 2013-11-07 09:51:48
Uchwała Nr XXXV/223/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-11-07 09:57:10
Uchwała Nr XXXV/224/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu "Odnowa i rozwój wsi" na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Cewlino". 2013-11-07 10:01:10
Uchwała Nr XXXV/225/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości. 2013-11-07 10:04:31
Uchwała Nr XXXV/226/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 r.w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego. 2013-11-07 10:07:26
Uchwała Nr XXXV/227/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3564Z. 2013-11-07 10:11:12
Uchwała Nr XXXVI/228/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-11-07 12:27:07
Uchwała Nr XXXVI/229/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2024. 2013-11-07 10:28:39
Uchwała Nr XXXVI/230/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2013-11-07 10:31:52
Uchwała Nr XXXVI/231/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2013-11-07 12:28:56
Uchwała Nr XXXVI/232/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie ustalenia stawki do podatku rolnego. 2013-11-07 10:34:29
Uchwała Nr XXXVI/233/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie ustalenia stawki do podatku leśnego. 2013-11-07 10:36:37
Uchwała Nr XXXVI/234/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie opłaty miejscowej. 2013-11-07 10:39:05
Uchwała Nr XXXVI/235/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie opłaty targowej. 2013-11-07 10:41:35
Uchwała Nr XXXVI/236/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie sprzedaży działki. 2013-11-07 10:45:12
Uchwała Nr XXXVI/237/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie drogi w Grzybnicy. 2013-11-07 10:50:04
Uchwała Nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem i przeniesienie na własność spółki Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o.o. w Rosnowie rzeczy ruchomych i nieruchomości. 2013-11-07 10:55:25
Uchwała Nr XXXVII/239/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-12-06 13:22:51
Uchwała Nr XXXVII/240/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2014. 2013-12-06 13:31:54
Uchwała Nr XXXVII/241/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 2013-12-06 12:33:47
Uchwała Nr XXXVII/242/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie harmonogramu realizacji zadań wynikających z "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014" w roku 2014. 2013-12-06 12:37:34
Uchwała Nr XXXVII/243/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki gruntu. 2013-12-06 12:28:46
Uchwała Nr XXXVII/244/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014". 2013-12-06 12:43:52
Uchwała Nr XXXVII/245/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie realizacji projektu pn. "Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu" 2013-12-06 12:46:56
Uchwała Nr XXXVII/246/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 2013-12-06 12:51:11
Uchwała Nr XXXVII/247/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2013-12-06 12:54:43
Uchwała Nr XXXVII/248/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy abonamentowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2013-12-06 12:56:55
Uchwała Nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki do podatku rolnego. 2013-12-06 13:00:42
Uchwała Nr XXXVII/250/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki do podatku leśnego. 2013-12-06 13:04:00
Uchwała Nr XXXVI/251/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie do wydawania decyzji w sprawie przyznawania dodatku energetycznego. 2013-12-24 10:40:11
Uchwała Nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2014. 2013-12-24 10:43:14
Uchwała Nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014 - 2024. 2013-12-24 10:51:46
Uchwała Nr XXXVIII/254/2013 Rady Gminy Manowo dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-12-24 10:59:54
Uchwała Nr XXXVIII/255/2013 Rady Gminy Manowo dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo długoterminowego kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Wyszewo". 2013-12-24 11:05:33
Uchwała Nr XXXVIII/256/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Wyszewo". 2013-12-24 11:09:37
Uchwała Nr XXXVIII/257/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości. 2013-12-24 11:12:34
Uchwała Nr XXXVIII/258/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 2013-12-24 11:19:40
Uchwała Nr XXXVIII/259/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Manowo na lata 2014-2016". 2013-12-24 11:21:55
Uchwała Nr XXXVIII/260/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2013-12-24 11:24:16
Uchwała Nr XXXVIII/261/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienie do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Manowo. 2013-12-24 11:26:22
Uchwała Nr XXXVIII/262/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo. 2013-12-24 11:28:50
Uchwała Nr XXXVIII/263/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zawiązania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 2013-12-24 11:30:39