Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowychz terenu Zakładu Produkcyjnego w Kretominie. 2019-07-29 14:51:52
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie mechaniki samochodowej i wulkanizacji. 2019-04-12 19:04:54
Budowa trzykomorowej suszarni wraz ze sterownią oraz niezbędnym uzbrojeniem, instalacją ciepłowniczą i elektryczną oraz utwardzeniem terenu zlokalizowanej na dz. nr 152/18 obr. ew. Manowo. 2019-03-14 09:26:55
Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce 6/10 obręb ewidencyjnym Grzybnica, Gmina Manowo. 2019-02-22 14:28:35
Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Mega Stone Sp. z o.o. 2019-02-12 09:28:23
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawu na działce nr 384/6 obr. ew. Wyszewo. 2019-02-11 14:51:04
Budowa ośrodka hodowli ryb łososiowatych przy rzece Dzierżęcince, na terenie działek ewidencyjnych nr 15, 16, 17, 22 obręb ew. Manowo, gm. Manowo. 2019-01-29 09:50:31
Budowa drogi dojazdowej leśnej pożarowej w leśnictwie Wyszewo numer ewidencyjny 3, na długości 1,8 km położonej w obrębie ewidencyjnym Wiewiórowo, Wyszewo na terenie gminy Manowo. 2019-01-09 09:38:01
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2018-12-13 09:30:46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego SZ.ZUZ.2.421.401.2018.WP 2018-11-07 11:22:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania SZ.ZUZ.2.421.400.2018.WP 2018-11-07 11:20:33
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu. 2018-11-05 12:28:40
Prowadzenie działalności w zakresie odzysku i magazynowania odpadów na działce nr 4/86 w obrębie ewidencyjnym Bonin, Gmina Manowo. 2018-06-06 09:24:23
Konsultacje społeczne - "Uchwała antysmogowa" 2018-06-04 09:41:37
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 - 2021, z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r. 2018-05-18 12:06:31
Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 1MW, zlokalizowanej na działce nr 283/1 w obrębie ewidencyjnym Wyszewo, Gmina Manowo. 2018-03-01 12:36:19
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Manowo na lata 2017-2023". 2018-01-25 14:51:15
Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) i jego pierwsza aktualizacja (aPWŚK) 2018-01-11 14:08:59
Budowa hali produkcyjnej obróbki kamienia naturalnego z infrastrukturą. 2017-12-19 11:51:21
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek. 2017-11-22 12:36:44
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis) 2017-10-26 09:30:36
Przebudowa Drogi Powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica. 2016-07-06 14:40:12
Rozbudowa hali traków wraz z przebudową linii technologicznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. 2016-03-16 10:21:55
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Bonin - Kretomino gmina Manowo z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 9, 4/11, 4/58, 5/2, 5/8, 10, 4/3, 4/56, 4/74, 4/76, 16, 4/10 i 2 obręb ewidencyjny Bonin, 226, 225/2, 199, 194/26, 248/2251/2 i 246/3 obręb ewidencyjny Kretomino oraz działki 65/2 obręb nr 46, Miasto Koszalin. 2015-05-19 14:55:42
Wykonanie pięciu nowych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w Mostowie tj. zastępczych urządzeń wodnych 6ab, 17b, 8zb, 15z i 16z. 2015-04-14 12:29:01
Punkt zbierania odpadów, na terenie działek o nr ew. 77/4 i 77/5, obręb ewidencyjny Kretomino 2014-12-16 14:36:16
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Rosnowo. 2014-12-02 13:27:26
Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym na działce 850, obręb Kopanino, położonej w Rosnowie, gm. Manowo. 2014-07-04 11:26:48
Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Manowo na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021. 2014-03-05 14:17:48
Wykonanie czterech nowych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w Mostowie. 2013-09-18 14:19:04
Rozbudowa hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową zlokalizowanej na działce 4/55 obręb ewidencyjny Bonin. 2013-05-14 11:38:55
Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3564Z Wyszebórz - Wyszewo - droga nr 11, zlokalizowanego na działce nr 244 obręb ewidencyjny Wyszebórz oraz działkach nr 49/2, 83, 65/2, 221, 389, 314/2, 334 obręb ewidencyjny Wyszewo. 2013-04-30 15:05:23
Zakład Produkcji Peletu w Rosnowie 2013-03-22 09:17:06
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków P6 i P7 wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Kretomino, gmina Manowo. 2013-03-13 09:21:02
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach nr 130/25, 130/26, 130/35, 130/14, 123/12, 231, 130/1, 123/9, 123/11, 130/2 w miejscowości Kretomino. 2013-02-27 14:39:28
Rozbudowa zakładu produkcji guzików polegająca na utworzeniu sekcji wytwarzania energii cieplnej w termicznym procesie przekształcania odpadów technologicznych pochodzenia poliestrowego na działce ewidencyjnej nr 206/6 położonej w obr. ew. Cewlino, Gmina Manowo. 2012-06-06 14:15:51
Zakup innowacyjnej linii do produkcji deski paletowej w miejscowości Kliszno, gm. Manowo, dz. nr 363 obr. ew. Wyszewo. 2012-05-31 14:26:29
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2012 r. informujące o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn."Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad jeziorem Lubiatowo w km 0+00 - 2+550". 2012-05-29 15:14:57
Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad jeziorem Lubiatowo w km 0+00 - 2+550. 2012-04-16 09:52:07
Przebudowa drogi leśnej o numerze inwentarzowym 220/00760 położonej w leśnictwie Wrzosowiec na działkach nr 155/1, 156/1, 157/1, 159/2 i 118/3 w obr. ew. Grzybnica. 2012-04-11 12:56:08
Budowa węzła wodociągowego dla miejscowości Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Bonin 2012-02-28 13:22:56
Przebudowa i remont drogi powiatowej NR 0412Z Maszkowo - Wyszebórz - Manowo, zlokalizowanego na działkach nr 40, 41 obręb ewidencyjny Manowo i działce nr 242 obręb ewidencyjny Wyszebórz. 2012-02-01 09:40:26