Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód powierzchniowych płynących -- od wpływu do zb. Rosnowo do dopł. w Niedalinie (JCWP RW6000044855), wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem istniejących wylotów, zlokalizowanych na terenie elektrowni wodnej Rosnowo. 2020-08-17 17:22:37
dokument Pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych - polegające na wykonaniu przejścia telekomunikacyjną linią światłowodową w rurze osłonowej RHDPE fi 110/6,3 mm, metodą przewiertu sterowanego, pod ciekami: Dopływ spod Żółtej Góry, Wyszewka oraz dopływ do jeziora Lubiatowo,: na działkach geodezyjnych nr 41, 10, 40 obręb Manowo i na działce nr 242 obręb ewidencyjny Wyszebórz, gm. Manowo. 2020-07-20 14:46:12
dokument Ustanowienie strefy ochrony ujęcia wody w m. Rosnowo. 2020-07-20 14:28:49
dokument Ustanowienie strefy ochrony ujęcia wody w m. Bonin. 2020-07-20 14:26:52
dokument Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną tj. odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z terenu serwisu i składu aut ciężarowych w Kretominie. 2020-07-03 11:15:16
dokument Przebudowa i rozbudowa funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Boninie 2020-07-01 14:50:59
dokument Pozwolenie wodnoprawne dla Elektrowni Wodnej Rosnowo, Gmina Manowo. 2020-03-27 14:34:13
dokument Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 1MW, zlokalizowanej na działce nr 283/1 w obrębie ewidencyjnym Wyszewo, gmina Manowo. 2020-03-10 12:51:16
dokument Ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanej w m. Kretomino, gm. Manowo, powiat koszaliński, na działce nr 142/1 obręb Kretomino. 2020-02-20 12:52:27
dokument Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DN 110 wraz z hydrantami DN80 w m. Kretomino, gm. Manowo, na dz. nr 236/1, 92/2, 72/153, 72/35, 72/70, 72/71, 277, 72/67, 72/21, 72/92, 72/33, 72/19. 2020-01-21 12:29:46
dokument Odbudowa stawów retencyjnych, zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 3/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Dęborogi. 2019-12-13 13:38:52
dokument Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na dz. o nr 147 obręb 0065 Manowo, gm. Manowo. 2019-11-19 11:40:05
dokument Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz - Policko. 2019-11-19 11:33:59
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowychz terenu Zakładu Produkcyjnego w Kretominie. 2019-07-29 14:51:52
dokument Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie mechaniki samochodowej i wulkanizacji. 2019-04-12 19:04:54
dokument Budowa trzykomorowej suszarni wraz ze sterownią oraz niezbędnym uzbrojeniem, instalacją ciepłowniczą i elektryczną oraz utwardzeniem terenu zlokalizowanej na dz. nr 152/18 obr. ew. Manowo. 2019-03-14 09:26:55
dokument Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce 6/10 obręb ewidencyjnym Grzybnica, Gmina Manowo. 2019-02-22 14:28:35
dokument Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Mega Stone Sp. z o.o. 2019-02-12 09:28:23
dokument Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawu na działce nr 384/6 obr. ew. Wyszewo. 2019-02-11 14:51:04
dokument Budowa ośrodka hodowli ryb łososiowatych przy rzece Dzierżęcince, na terenie działek ewidencyjnych nr 15, 16, 17, 22 obręb ew. Manowo, gm. Manowo. 2019-01-29 09:50:31
dokument Budowa drogi dojazdowej leśnej pożarowej w leśnictwie Wyszewo numer ewidencyjny 3, na długości 1,8 km położonej w obrębie ewidencyjnym Wiewiórowo, Wyszewo na terenie gminy Manowo. 2019-01-09 09:38:01
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2018-12-13 09:30:46
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego SZ.ZUZ.2.421.401.2018.WP 2018-11-07 11:22:49
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania SZ.ZUZ.2.421.400.2018.WP 2018-11-07 11:20:33
dokument Konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu. 2018-11-05 12:28:40
dokument Prowadzenie działalności w zakresie odzysku i magazynowania odpadów na działce nr 4/86 w obrębie ewidencyjnym Bonin, Gmina Manowo. 2018-06-06 09:24:23
dokument Konsultacje społeczne - "Uchwała antysmogowa" 2018-06-04 09:41:37
dokument Program Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 - 2021, z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r. 2018-05-18 12:06:31
dokument Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 1MW, zlokalizowanej na działce nr 283/1 w obrębie ewidencyjnym Wyszewo, Gmina Manowo. 2018-03-01 12:36:19
dokument Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Manowo na lata 2017-2023". 2018-01-25 14:51:15
dokument Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) i jego pierwsza aktualizacja (aPWŚK) 2018-01-11 14:08:59
dokument Budowa hali produkcyjnej obróbki kamienia naturalnego z infrastrukturą. 2017-12-19 11:51:21
dokument Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek. 2017-11-22 12:36:44
dokument Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis) 2017-10-26 09:30:36
dokument Przebudowa Drogi Powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica. 2016-07-06 14:40:12
dokument Rozbudowa hali traków wraz z przebudową linii technologicznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. 2016-03-16 10:21:55
dokument Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Bonin - Kretomino gmina Manowo z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 9, 4/11, 4/58, 5/2, 5/8, 10, 4/3, 4/56, 4/74, 4/76, 16, 4/10 i 2 obręb ewidencyjny Bonin, 226, 225/2, 199, 194/26, 248/2251/2 i 246/3 obręb ewidencyjny Kretomino oraz działki 65/2 obręb nr 46, Miasto Koszalin. 2015-05-19 14:55:42
dokument Wykonanie pięciu nowych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w Mostowie tj. zastępczych urządzeń wodnych 6ab, 17b, 8zb, 15z i 16z. 2015-04-14 12:29:01
dokument Punkt zbierania odpadów, na terenie działek o nr ew. 77/4 i 77/5, obręb ewidencyjny Kretomino 2014-12-16 14:36:16
dokument Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Rosnowo. 2014-12-02 13:27:26
dokument Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym na działce 850, obręb Kopanino, położonej w Rosnowie, gm. Manowo. 2014-07-04 11:26:48
dokument Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Manowo na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021. 2014-03-05 14:17:48
dokument Wykonanie czterech nowych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w Mostowie. 2013-09-18 14:19:04
dokument Rozbudowa hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową zlokalizowanej na działce 4/55 obręb ewidencyjny Bonin. 2013-05-14 11:38:55
dokument Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3564Z Wyszebórz - Wyszewo - droga nr 11, zlokalizowanego na działce nr 244 obręb ewidencyjny Wyszebórz oraz działkach nr 49/2, 83, 65/2, 221, 389, 314/2, 334 obręb ewidencyjny Wyszewo. 2013-04-30 15:05:23
dokument Zakład Produkcji Peletu w Rosnowie 2013-03-22 09:17:06
dokument Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków P6 i P7 wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Kretomino, gmina Manowo. 2013-03-13 09:21:02
dokument Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach nr 130/25, 130/26, 130/35, 130/14, 123/12, 231, 130/1, 123/9, 123/11, 130/2 w miejscowości Kretomino. 2013-02-27 14:39:28
dokument Rozbudowa zakładu produkcji guzików polegająca na utworzeniu sekcji wytwarzania energii cieplnej w termicznym procesie przekształcania odpadów technologicznych pochodzenia poliestrowego na działce ewidencyjnej nr 206/6 położonej w obr. ew. Cewlino, Gmina Manowo. 2012-06-06 14:15:51
dokument Zakup innowacyjnej linii do produkcji deski paletowej w miejscowości Kliszno, gm. Manowo, dz. nr 363 obr. ew. Wyszewo. 2012-05-31 14:26:29
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2012 r. informujące o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn."Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad jeziorem Lubiatowo w km 0+00 - 2+550". 2012-05-29 15:14:57
dokument Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad jeziorem Lubiatowo w km 0+00 - 2+550. 2012-04-16 09:52:07
dokument Przebudowa drogi leśnej o numerze inwentarzowym 220/00760 położonej w leśnictwie Wrzosowiec na działkach nr 155/1, 156/1, 157/1, 159/2 i 118/3 w obr. ew. Grzybnica. 2012-04-11 12:56:08
dokument Budowa węzła wodociągowego dla miejscowości Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Bonin 2012-02-28 13:22:56
dokument Przebudowa i remont drogi powiatowej NR 0412Z Maszkowo - Wyszebórz - Manowo, zlokalizowanego na działkach nr 40, 41 obręb ewidencyjny Manowo i działce nr 242 obręb ewidencyjny Wyszebórz. 2012-02-01 09:40:26