Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-11-21 09:32:29
dokument Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-01-04 11:08:34
dokument Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-01-14 12:50:03
dokument Zarzadzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2013-01-14 10:28:03
dokument Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Manowo dla samorządowej instytucji kultury. 2013-01-11 13:24:21
dokument Zarządzenie Nr 6 /2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2013 r. 2013-01-17 14:05:17
dokument Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 2013-01-14 12:52:48
dokument Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na niezabudowanych działkach gruntu. 2013-01-15 13:42:50
dokument Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Manowo. 2013-01-17 14:22:06
dokument Zarządzenie Nr 10/ 2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania planu finansowego na 2013 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Manowo ustawami. 2013-01-17 14:35:54
dokument Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-01-21 13:36:05
dokument Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w 2013 roku. 2013-01-23 14:39:40
dokument Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-01-30 11:45:21
dokument Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia Rocznego Planu Działania Gminy na 2013 rok. 2013-05-09 09:05:46
dokument Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-02-05 11:27:27
dokument Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2013-02-20 14:07:33
dokument Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 luty 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2012. 2013-02-20 14:18:53
dokument Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży działek. 2013-02-26 10:33:02
dokument Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Manowo oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014. 2013-03-06 12:46:23
dokument Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie odpłatnego nabycia działki. 2013-03-07 13:50:10
dokument Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na niezabudowanych działkach gruntu. 2013-03-08 14:55:42
dokument Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę Manowo oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014. 2013-03-20 14:40:26
dokument Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu XVIII Edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego oraz powołania komisji konkursowej. 2013-03-18 13:48:36
dokument Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wykonywania działań z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2013-05-16 11:25:07
dokument Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-03-20 14:35:49
dokument Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31grudnia 2012 r. 2013-05-08 12:12:31
dokument Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego, zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2012 rok. 2013-05-08 12:49:05
dokument Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2013-04-10 11:07:28
dokument Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. 2013-05-23 09:38:20
dokument Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-05-14 11:45:40
dokument Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania akcji kurierskiej na terenie Gminy Manowo. 2013-04-26 14:44:40
dokument Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Manowo dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-04-30 10:45:37
dokument Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Manowo - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania planu obrony cywilnej Gminy Manowo. 2013-05-06 15:24:40
dokument Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-05-07 14:00:51
dokument Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2013-05-08 12:00:41
dokument Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie odpłatnego nabycia działki. 2013-05-08 09:47:17
dokument Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży działek. 2013-05-10 09:29:36
dokument Zarządzenie Nr 38 /2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2013-05-22 10:13:53
dokument Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-07-17 10:14:15
dokument Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-07-17 10:17:15
dokument Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie oraz usprawnienia pracy Urzędu Gminy. 2013-07-05 10:52:31
dokument Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2013-07-04 14:41:50
dokument Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. 2013-06-25 12:07:39
dokument Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-07-03 13:05:41
dokument Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-07-03 13:31:19
dokument Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-07-03 13:38:02
dokument Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powiększenie potencjału turystycznego zabytkowej kolei wąskotorowej. 2013-07-08 11:43:22
dokument Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy Manowo. 2013-07-05 10:57:52
dokument Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze najmu części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-07-11 09:28:16
dokument Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2013-07-22 13:50:06
dokument Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2013-07-22 13:53:28
dokument Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu na cele nierolne i stawki za najem budynku użytkowego, położonego na działce nr 543 w Manowie, stanowiącej własność Gminy Manowo. 2013-08-08 13:11:46
dokument Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym , na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Manowie. 2013-08-08 13:17:03
dokument Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży działek. 2013-08-08 13:23:10
dokument Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy w Manowie z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 2013-08-19 11:05:23
dokument Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy w Manowie z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024 Gminy Manowo za I półrocze 2013 roku. 2013-08-19 11:09:37
dokument Zarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działki nr 543 położonych w obrębie ewidencyjnym Manowo oraz najmu budynku położonego na tej działce, ogłoszenia jego wykazu. 2013-08-13 11:16:20
dokument Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2013-08-13 09:40:04
dokument Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy w Manowie z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży działki rolnej będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-08-19 12:14:27
dokument Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy", "Najładniejsze stoisko 2013" oraz "Manowski specjał" oraz przyjęcia ich regulaminów. 2013-10-02 11:12:16
dokument Zarządzenie nr 62/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Boninie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2013-10-02 14:19:08
dokument Zarządzenie nr 63/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2013-10-02 14:21:55
dokument Zarządzenie nr 64/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Rosnowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2013-10-02 14:26:56
dokument Zarządzenie nr 65/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego w Boninie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. 2013-10-02 14:32:35
dokument Zarządzenie nr 66/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Gimnazjum w Manowie zastępującego dyrektora gimnazjum podczas jego nieobecności. 2013-10-02 14:35:20
dokument Zarządzenie Nr 67/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny konkursów na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy", "Najładniejsze stoisko 2013" oraz "Manowski Specjał". 2013-10-02 11:16:50
dokument Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2013-09-26 12:49:15
dokument Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2013-10-02 15:02:47
dokument Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 04.10.2013 r. w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Gminy Manowo przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej. 2013-10-04 14:15:56
dokument Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-10-04 13:01:29
dokument Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 2013-10-16 14:46:14
dokument Zarządzenie Nr 74/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2013-11-06 14:47:38
dokument Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-11-06 14:52:10
dokument Zarządzenie Nr 76/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej , lub sytuacji kryzysowej noszącej znamiona klęski żywiołowej. 2013-10-25 13:34:32
dokument Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS). 2013-10-31 09:25:03
dokument Zarządzenie Nr 78/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze najmu części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-11-16 13:25:12
dokument Zarządzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Manowo na rok 2014. 2013-11-21 10:35:40
dokument Zarządzenie Nr 80/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej. 2013-11-20 19:49:57
dokument Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Manowoz dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży działki będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-12-03 15:06:57
dokument Zarządzenie Nr 83/2013 Wójta Gminy Manowoz dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2013-12-03 15:08:49
dokument Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-12-03 15:20:51
dokument Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Manowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2013-12-04 11:07:01
dokument Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2014 r. 2013-12-30 12:22:07