Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy Irena Oleksy

 

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 3
Telefon: 94 318 31 44
Adres e-mail: i.oleksy@manowo.pl


Sekretarz Gminy wykonuje zadania powierzone przez Wójta oraz zapewnia:
1) sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania , a w szczególności:
a) organizację pracy w Urzędzie,
b) przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie, przestrzeganie przez pracowników przepisów prawa, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego,
c) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników ,
d) nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi, w tym prowadzonymi ewidencjami,
e) prowadzenie ewidencji kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
f) organizowanie i koordynowanie spraw dotyczących kontroli wewnętrznych i zewnętrznych Urzędu,
g) nadzór nad jakością i terminowością załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli,
h) koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP, wyborów samorządowych, referendów, wyborów ławników,
i) podpisywanie dowodów finansowo- księgowych (czeki, przelewy, rachunki, listy płac, zamówienia, zlecenia, umowy i delegacje służbowe),
j) potwierdzanie własnoręczności podpisów,
k) sporządzanie protokołów zawierających oświadczenia spadkodawców (testament ustny);
2) prawidłową organizację pracy biurowej w Urzędzie, a w szczególności:
a) przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt,
b) prawidłowe funkcjonowanie obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,
c) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie;
d) nadzorowanie pracy Administratora Systemów Informatycznych.
3) Przestrzeganie zasad ustalonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu,
4) Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta, za wyjątkiem czynności należących do kompetencji przewodniczącego rady gminy (nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku
pracy) oraz rady gminy (ustalanie wynagrodzenia),
5) Wykonywanie zadań w zakresie obronności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego, określonych w odrębnych planach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 02-01-2012 11:25:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 02-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 21-07-2017 13:18:20