Organizacja działania samorzadu

 

Wspólnota samorządowa

Wszyscy mieszkańcy Gminy Manowo tworzą wspólnotę samorządową zwaną dalej "Gminą", która działa poprzez swoje organy.

Podstawy prawne działania samorządu:

 1. Rozdział VII Konstytucji RP
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
 3. Statut Gminy
 4. Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzebmieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców

Zadania gminy

 1. zagospodarowanie przestrzenne
 2. gospodarka nieruchomościami
 3. ochrona środowiska i przyrody
 4. gospodarka wodna
 5. gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego
 6. zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków, 
  usuwanie nieczystości stałych
 7. utrzymanie czystości i porządku w mieście
 8. zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz
 9. ochrona zdrowia
 10. pomoc społeczna
 11. budownictwo mieszkaniowe
 12. edukacja publiczna (przedszkola, szkoły, gimnazjum)
 13. działalność kulturalna
 14. sport i turystyka
 15. targowiska
 16. zieleń i zadrzewianie
 17. cmentarze komunalne
 18. porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe
 19. utrzymanie obiektów użyteczności publicznej
 20. polityka prorodzinna w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 21. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
 22. promocja miasta
 23. współpraca z organami pozarządowymi
 24. współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

Załączniki do pobrania

1 Uchwała154_Statut Gminy Manowo_zmiana.pdf (PDF, 10KB) 2016-07-06 10:20:36 310 razy
2 Schemat organizacyjny gminy.pdf (PDF, 33KB) 2012-01-12 14:58:55 784 razy
3 Konstytucja RP.pdf (PDF, 29KB) 2012-01-11 22:36:12 748 razy
4 Ustawa o samorządzie gminnym.pdf (PDF, 24KB) 2012-01-11 22:36:12 832 razy
5 Statut Gminy Manowo.pdf (PDF, 12KB) 2012-01-11 22:36:12 728 razy
6 Mapa gminy.JPG (JPG, 1.MB) 2012-01-11 22:36:12 927 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 11-01-2012 21:42:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Pokutycki 11-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 06-07-2016 10:20:36