Zarządzenie nr 28/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia decyzji komunalizacyjnych Wojewody Koszalińskiego.

ZARZADZENIE NR 28/2012
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie uchylenia decyzji komunalizacyjnych  Wojewody Koszalińskiego

 

       Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138 poz. 974,Nr 173 poz. 1218, , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675: z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) Wójt Gminy Manowo zarządza co następuje:

 

§1.  Wyrażam zgodę na uchylenie decyzji  Wojewody Koszalińskiego:

          -  Nr K-GN.IV-JK-7723–1/42/2010 z dnia  15.07.2010 r. w części dotyczącej działki nr  517,  wymienionej w treści decyzji ,

          -  Nr K-GN.IV-JK-7723-1/43/2010  z dnia 15.07.2010 r. w części dotyczącej działki nr 156, wymienionej w  treści decyzji.

§2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał
Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 30-04-2012 13:42:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Osmulska 30-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 30-04-2012 13:42:03