Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 2.01.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-01-07 18:21:34
dokument Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Manowo w sprawie powołania komisji ds. kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS. 2012-01-11 13:57:09
dokument Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Manowo w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-01-11 14:01:59
dokument Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy i najmu nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2012-01-11 14:09:16
dokument Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 2012-01-25 14:05:53
dokument Zarządzenie Nr 6/ 2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie opracowania planu finansowego na 2012 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Manowo ustawami. 2012-01-20 10:38:47
dokument Zarządzenie Nr 7 /2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2012 r. 2012-01-20 10:54:35
dokument Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2012-01-20 11:23:21
dokument Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Koordynatora projektu pn. "Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Manowo" 2012-01-27 14:50:08
dokument Zarządzenia Nr 10/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych Zasad realizowania przez gminę Manowo usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Manowo oraz w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest. 2012-01-25 14:14:51
dokument Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 27stycznia 2012 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2012-02-01 10:08:31
dokument Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 27stycznia 2012 r. w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Manowo. 2012-02-01 10:37:57
dokument Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. 2012-02-01 10:45:39
dokument Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia II-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Rosnowie. 2012-02-03 12:41:19
dokument Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. 2012-02-27 11:38:00
dokument Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 luty 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2011. 2012-02-29 12:48:29
dokument Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-03-13 12:06:31
dokument Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Manowo oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013. 2012-03-13 12:20:26
dokument Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu XVII Edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego oraz powołania komisji konkursowej. 2012-03-16 17:28:28
dokument Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-03-19 13:41:41
dokument Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę Manowo oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013. 2012-03-20 13:30:47
dokument Zarządzenie Nr 22/ 2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31grudnia 2011 r. 2012-04-03 13:02:50
dokument Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2011 rok. 2012-04-03 13:41:30
dokument Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie powołania członka komisji przetargowej. 2012-03-28 13:19:00
dokument Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-04-03 14:33:16
dokument Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. 2012-04-05 14:59:23
dokument Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 13.04. 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2012-04-13 12:34:56
dokument Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia decyzji komunalizacyjnych Wojewody Koszalińskiego. 2012-05-02 12:29:34
dokument Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży działek w II przetargu. 2012-05-14 14:27:17
dokument Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2012-05-21 12:05:11
dokument Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2012-07-06 11:04:12
dokument Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 czerwca 2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 0412Z Maszkowo-Wyszebórz-Manowo na odcinku od m. Manowo do m. Wyszebórz". 2012-07-06 10:49:45
dokument Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-06-27 14:40:00
dokument Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-07-04 10:03:57
dokument Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich. 2012-07-06 10:56:38
dokument Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-07-04 09:30:57
dokument Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2012-07-09 09:40:32
dokument Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie opłat związanych z udostępnianiem informacji publicznej. 2012-09-14 10:27:36
dokument Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2012-07-18 15:04:34
dokument Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. 2012-07-23 13:27:37
dokument Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2012-07-23 13:54:52
dokument Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2012-07-23 14:24:20
dokument Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-08-02 13:26:55
dokument Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-09-13 12:18:02
dokument Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy w Manowie z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. 2012-09-13 13:13:25
dokument Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy w Manowie z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019 Gminy Manowo za I półrocze 2012 roku. 2012-09-13 13:24:00
dokument Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny konkursów na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy", "Najładniejsze stoisko 2012","Manowski Specjał" oraz "5 minut dla sołtysa". 2012-09-14 10:10:54
dokument Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-09-14 09:58:45
dokument Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2012-09-13 11:37:47
dokument Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2012-09-10 14:58:00
dokument Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 07 września 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. 2012-09-10 15:01:00
dokument Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 września 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. 2012-09-13 11:44:22
dokument Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 września 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. 2012-09-13 11:50:20
dokument Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2013 roku. 2012-09-27 14:26:24
dokument Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-10-18 10:36:49
dokument Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 01.10.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2012-10-18 10:41:11
dokument Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-10-16 14:13:31
dokument Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 października 2012 roku w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2012-10-19 10:24:02
dokument Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. 2012-10-18 09:31:25
dokument Zarządzenie nr 60/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 października 2012 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia z tytułu czynszu najmu w lokalach gminnych oraz opłat za wodę i ścieki osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 2012-11-05 14:41:56
dokument Zarządzenie nr 61/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 października 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. 2012-10-25 08:54:07
dokument Zarządzenie nr 62/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2012-11-02 22:02:50
dokument Zarządzenie nr 63/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 października 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2012-11-02 22:06:35
dokument Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 października 2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2012-11-12 13:15:45
dokument Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. 2012-11-12 11:00:58
dokument Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. 2012-11-12 12:37:26
dokument Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Manowo na rok 2013. 2012-11-15 14:17:38
dokument Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Manowo i określenia zakresu jej działania. 2012-12-14 12:10:57
dokument Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze wynajmu nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2012-12-03 14:46:56
dokument Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2013 r. 2012-12-14 11:38:34
dokument Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2012-12-14 12:14:26
dokument Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Manowo za odpracowaniem. 2012-12-07 11:24:31
dokument Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Manowo elektronicznego obiegu dokumentów. 2012-12-14 10:58:27
dokument Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2012-12-14 11:27:06
dokument Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działki. 2012-12-17 11:33:04
dokument Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia działek w drodze darowizny. 2012-12-17 11:35:16
dokument Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny. 2012-12-17 11:39:30
dokument Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie rejestru jednostek pomocniczych Gminy Manowo. 2012-12-19 11:02:32
dokument Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych. 2012-12-19 11:05:22
dokument Zarządzenie Nr 82/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2012-12-19 13:15:22
dokument Zarządzenie Nr 83/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2012-12-19 13:17:21
dokument Zarządzenie Nr 84/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2012-12-20 10:41:33
dokument Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2012-12-27 09:58:44