Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2011 rok.

Zarządzenie  Nr 23/2012         
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 marca 2012 r.  

w sprawie  przedłożenia  sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy , wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych  za 2011 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U . z 2009 r. Nr 157 poz.1240) oraz na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 1662, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 874, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 )   zarządzam  co następuje:  

 

§ 1.Przedkłada się  sprawozdanie z wykonania  budżetu Gminy ,wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań jednostek pozabudżetowych za 2011 r.

§ 2.

  1. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

       Dochody ogółem – plan

25.117.299,88 zł

       Dochody ogółem – wykonanie

19.900.667,30 zł

    Zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 8, Nr 9 

     Z tego:

•      dochody bieżące – plan                                             20.553.897,26 zł

•      dochody bieżące – wykonanie                                  19.044.646,40 zł

 

•      dochody majątkowe – plan                                         4.563.402,62 zł

•      dochody majątkowe – wykonanie                                 856.020,90 zł

       Wydatki ogółem – plan

28.028.459,88 zł

       Wydatki ogółem – wykonanie

24.457.336,71 zł

    Zgodnie z załącznikiem Nr  2, Nr 5, Nr 6

    Z tego :

•      Wydatki bieżące – plan                                              20.223.059,88 zł

•      Wydatki bieżące  - wykonanie                                  17.635.602,59 zł

 

•      Wydatki majątkowe – plan                                         7.805.400,00 zł

•      Wydatki majątkowe – wykonanie                              6.821.734,12 zł

  1. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej ogółem dotacje:

       Plan

2.206.872,09 zł

       Wykonanie

2.169.126,68 zł

    Zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

  1. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu  administracji rządowej ogółem wydatki:

       Plan

2.206.872,09 zł

       Wykonanie

2.169.126,68 zł

    Zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 3.    Budżet zamyka się deficytem budżetowym:

       Plan

2.911.160,00 zł

       Wykonanie

4.556.669,41 zł

§.4  Przychody i rozchody budżetu Gminy

      

   Przychody : - plan –           5.411.156,00 zł

                         - wykonanie – 6.977.229,18 zł

 

   Rozchody : - plan –             2.499.996,00 zł

                        - wykonanie –   2.333.328,00 zł

 

          

Zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 5.    Wykonanie planu dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z Gminnym    Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

           Zgodnie zzałącznikiem Nr 15, Nr 18

§ 6.      Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  - przedsięwzięć i pozostałych zadań inwestycyjnych

            Zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7.      Wykonanie dotacji podmiotowych i przedmiotowych.

            Zgodnie z załącznikiem Nr 12, Nr 13       

§ 8.  Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 16

§ 9.   Wydatki jednostek pomocniczych.

            Zgodnie z załącznikiem Nr 17

§ 10.   Zestawienie stanu należności i zobowiązań.

            Zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 11.   Realizacja wydatków ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

           Zgodnie z załącznikiem Nr 19

§  12.  Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

           Zgodnie z  załącznikiem Nr 20, Nr 21

§ 13.   Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, celem wydania opinii.

§ 14.   Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona  mieszkańcom poprzez złożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 15.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.   

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik Nr 18.pdf (PDF, 35KB) 2012-04-03 13:47:20 581 razy
2 Załącznik Nr 19.pdf (PDF, 45KB) 2012-04-03 13:47:20 562 razy
3 Załącznik Nr 20.pdf (PDF, 32KB) 2012-04-03 13:47:20 642 razy
4 Załacznik Nr 21.pdf (PDF, 35KB) 2012-04-03 13:47:20 538 razy
5 Załącznik Nr 12.pdf (PDF, 30KB) 2012-04-03 13:46:04 550 razy
6 Załącznik Nr 13.pdf (PDF, 34KB) 2012-04-03 13:46:04 519 razy
7 Załącznik Nr 14.pdf (PDF, 33KB) 2012-04-03 13:46:04 554 razy
8 Załącznik Nr 15.pdf (PDF, 33KB) 2012-04-03 13:46:04 537 razy
9 Załącznik Nr 16.pdf (PDF, 10KB) 2012-04-03 13:46:04 604 razy
10 Załącznik Nr 17.pdf (PDF, 35KB) 2012-04-03 13:46:04 551 razy
11 Załącznik Nr 6.pdf (PDF, 58KB) 2012-04-03 13:44:25 547 razy
12 Załącznik Nr 7.pdf (PDF, 40KB) 2012-04-03 13:44:25 574 razy
13 Załącznik Nr 8.pdf (PDF, 35KB) 2012-04-03 13:44:25 524 razy
14 Załącznik Nr 9.pdf (PDF, 46KB) 2012-04-03 13:44:25 623 razy
15 Załącznik Nr 10.pdf (PDF, 48KB) 2012-04-03 13:44:25 550 razy
16 Załącznik Nr 11.pdf (PDF, 36KB) 2012-04-03 13:44:25 575 razy
17 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Manowo za 2011 rok.pdf (PDF, 39KB) 2012-04-03 13:41:30 709 razy
18 Załącznik Nr 1.pdf (PDF, 32KB) 2012-04-03 13:41:30 551 razy
19 Załącznik Nr 2.pdf (PDF, 34KB) 2012-04-03 13:41:30 555 razy
20 Załącznik Nr 3.pdf (PDF, 93KB) 2012-04-03 13:41:30 535 razy
21 Załącznik Nr 4.pdf (PDF, 39KB) 2012-04-03 13:41:30 544 razy
22 Załącznik Nr 5.pdf (PDF, 78KB) 2012-04-03 13:41:30 558 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 03-04-2012 13:41:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Tomaszewska 26-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 03-04-2012 13:48:33