Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV MANOWO 2) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz nr 236/3, 236/4 obr. ew. Wyszebórz, Gmina Manowo.

WÓJT GMINY MANOWO

Manowo, dnia 22 lipca 2021 r.

OŚ.6220.6.2021.MOŚ

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy Manowo

 

zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu oraz zawiadamia, że w dniu 21.07.2021 r. na wniosek Pana Krzysztofa Krukowskiego prowadzącego działalność Earth Energy Krzysztof Krukowski, z siedzibą w Żakowice 1 A, 99-314 Krzyżanów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV MANOWO 2) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr 236/3, 236/4 obr. ew. Wyszebórz, Gmina Manowo.

             Strony zainteresowane przedmiotem postępowania mogą zapoznać się z całością dokumentacji w siedzibie Urzędu Gminy Manowo, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2, w godzinach pracy urzędu.

             Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w tut. urzędzie, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

            Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Manowo

/-/ Roman Kłosowski


  WÓJT  GMINY   MANOWO

Manowo, dnia 02 września 2021 r.

      OŚ.6220.6.2021.MOŚ

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy Manowo

 

zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV MANOWO 2) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz nr 236/3, 236/4 obr. ew. Wyszebórz, Gmina Manowo.

Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Manowo

                                                                                                                                                             /-/ Roman Kłosowski


WÓJT  GMINY   MANOWO

Manowo, dnia 04 października 2021r.

      OŚ.6220.6.2021.MOŚ

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy Manowo

zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2021r., poz. 735), podaje do publicznej wiadomości informację o zawieszeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV MANOWO 2) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr 236/3, 236/4 obr. ew. Wyszebórz, Gmina Manowo”  do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko, określonego zgodnie z postanowieniem Wójta Gminy Manowo znak: OŚ.6220.6.2021.MOŚ z dnia 04.10.2021 r.

Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Manowo

                                                                                                                                                             /-/ Roman Kłosowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 23-07-2021 14:39:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Osińska-Śliwa 23-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 05-10-2021 14:29:49