Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 2021-01-05 13:45:31
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Manowo. 2021-01-08 10:33:22
dokument Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 2021-01-07 15:04:08
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo w roku szkolnym 2021/2022. 2021-01-19 10:06:03
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku. 2021-01-19 10:09:34
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. 2021-02-01 14:58:48
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. 2021-02-11 12:14:35
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. 2021-01-27 15:00:08
dokument Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2021-02-02 14:21:43
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie: zasad i procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 2021-02-12 14:03:57
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2021-02-05 20:22:03
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2021-02-05 20:33:16
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 2021-10-05 14:05:39
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 09 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Manowo. 2021-02-11 10:17:25
dokument Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2020 rok. 2021-03-26 14:33:52
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 2021-10-05 14:03:51
dokument Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży działki. 2021-05-19 14:51:54
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży działki. 2021-05-19 14:55:15
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2021-04-22 13:07:18
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2021-05-10 13:19:37
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie. 2021-04-20 14:05:42
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 2021-10-05 14:01:49
dokument Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.04.2021 r w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2021 rok. 2021-10-05 13:52:10
dokument Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2021-05-12 09:52:23
dokument Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2021-05-12 10:12:39
dokument Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży budynku mieszkalnego. 2021-05-12 10:08:12
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2021-05-12 10:25:25
dokument Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie. 2021-05-12 11:19:47
dokument Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Manowo za 2020 rok. 2021-05-14 09:23:11
dokument Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Manowo na lata 2021 - 2026 2021-06-15 09:35:46
dokument Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 2021-07-08 12:42:16
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2021-07-08 12:48:49
dokument Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości dla potrzeb wybudowania myjni samochodowej. 2021-07-08 13:05:03
dokument Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2021-07-08 12:56:07
dokument Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2021-07-08 13:00:10
dokument Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2021-07-22 10:46:26
dokument Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany. 2021-07-22 10:29:51
dokument Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.07.2021 r w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2021 rok. 2021-10-05 13:44:09
dokument Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 2021-10-05 13:59:24
dokument Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028 Gminy Manowo za I półrocze 2021 roku. 2021-10-05 14:20:49
dokument Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.08.2021 r zmieniające Zarządzenie Nr 69/2021- wykonanie budżetu za II kwartał 2021 r. 2021-10-05 13:47:30
dokument Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. 2021-10-05 14:13:07
dokument Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 2021-10-05 13:57:14
dokument Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 września 2021 r. w sprawie sprzedaży działek. 2021-09-21 11:30:09
dokument Zarządzenie nr 84/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości. 2021-09-21 11:42:35
dokument Zarządzenie nr 85/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2021-09-21 11:52:03
dokument Zarządzenie nr 88_2021 z 30.09.2021 r. 2021-10-05 13:37:21
dokument Zarządzenie nr 89/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2021-10-07 13:21:26
dokument Zarządzenie nr 90/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy cz. nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2021-10-07 13:31:34
dokument Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2021 roku w sprawie określenia formy oraz zakresu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok". 2021-10-13 15:04:34
dokument Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 października 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo i terminu jego odpracowania. 2021-10-14 13:40:18
dokument Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości. 2021-11-06 11:04:39
dokument Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 2021-11-06 11:41:59
dokument Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 2021-11-19 09:19:39
dokument Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 2021-11-19 09:13:59
dokument Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2021-11-29 10:48:13
dokument Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie podwórkowej dla 15 dzieci. 2021-12-03 21:56:55