Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu weryfikacji danych, niezbędnych do dokonania podziału części oświatowej subwencji ogólnej, udostępnianych w trybie art. 50 ustawy o systemie informacji oświatowej. 2020-01-07 12:29:53
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 08.01.2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 2020-01-09 14:39:34
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 2020-01-10 14:47:56
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2020-01-10 14:59:18
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo w roku szkolnym 2020/2021. 2020-01-24 14:45:54
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży działek. 2020-01-28 11:25:15
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 2020-02-03 14:03:43
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 2020-02-04 12:33:37
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku. 2020-02-11 18:39:33
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 2020-02-13 09:42:23
dokument Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania nauczycielom dofinansowania opłat za indywidualne doskonalenia zawodowe oraz wzoru wniosku o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 2020-03-06 13:03:48
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku. 2020-03-06 13:12:28
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze najmu części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2020-03-09 09:46:06
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2020-03-09 09:32:04
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości. 2020-03-11 11:27:13
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu. 2020-03-11 11:31:27
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku. 2020-03-11 13:11:12
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2019 rok. 2020-03-31 14:23:39
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. 2020-06-01 10:51:23
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo 2020-06-03 12:36:24
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2020-05-29 10:31:19
dokument Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2020-05-29 10:42:35
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2020-05-29 10:55:51
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży działek. 2020-05-29 11:12:36
dokument Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Manowo za 2019 rok. 2020-07-31 15:01:35
dokument Zarządzenie nr 50/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany powołanego składu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zmiany Regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Manowo. 2020-12-23 09:30:26
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym. 2020-07-17 11:33:55
dokument Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży działki. 2020-07-17 11:39:07
dokument Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy cz. nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2020-07-17 11:48:48
dokument Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze najmu nieruchomości lokalowej będącej w zasobie Gminy Manowo. 2020-07-17 12:27:23
dokument Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2020-07-17 12:36:22
dokument Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 2020-07-23 12:07:46
dokument Zarządzenie nr 76/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców. 2020-08-03 10:51:26
dokument Zarządzenie nr 77/2020 Wójta Gminy Manowo z 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boninie Pani Zofii Kozłowskiej. 2021-06-23 09:34:55
dokument Zarządzenie nr 78/2020 Wójta Gminy Manowo z 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie Pani Joannie Margraf-Sobańskiej. 2021-06-23 09:39:00
dokument Zarządzenie nr 79/2020 Wójta Gminy Manowo z 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rosnowie Pani Jolancie Kaczmarczyk. 2021-06-23 09:53:07
dokument Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Manowo z 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego w Boninie Pani Annie Walaszek. 2021-06-23 09:56:22
dokument Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2020-09-07 11:33:52
dokument Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2020-09-07 12:08:27
dokument Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 września 2020 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2020-09-22 09:49:26
dokument Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 września 2020r. w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Manowo. 2020-09-30 13:08:03
dokument Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2020-12-01 12:19:05
dokument Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 października 2020 roku w sprawie określenia formy oraz zakresu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ?Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2021?. 2020-10-07 15:02:41
dokument Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2020-10-13 13:04:39
dokument Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2020-10-13 13:15:01
dokument Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem i przeniesienia na własność Spółki Elektrociepłownia Rosnowo. 2020-10-13 13:28:35
dokument Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2020-10-20 11:49:34
dokument Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 2020-12-08 10:22:21
dokument Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2020-12-08 10:26:35
dokument Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2020-12-08 10:30:42
dokument Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Manowo. 2021-02-11 10:13:33
dokument Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie przeniesienia aportem nieruchomości. 2020-12-08 11:04:19
dokument Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży działki. 2020-12-08 11:09:30
dokument Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie. 2021-01-08 14:48:58
dokument Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Manowie. 2021-01-08 14:51:56
dokument Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie. 2021-01-08 14:54:48
dokument Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 2020-12-14 14:58:16
dokument Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2020-12-22 11:41:06
dokument Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2020-12-22 11:31:11
dokument Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli osób zatrudnionych do reprezentowania pracowników Urzędu Gminy Manowo. 2021-01-08 14:58:16
dokument Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2021-01-08 15:00:51
dokument Zarządzenie Nr 142/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. 2020-12-29 14:15:47
dokument Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/2011 dotyczącego używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy. 2021-01-08 15:03:42