Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 196, 221 i 206 w obrębie Manowo, Gmina Manowo.

Manowo, dn. 22.01.2019 r.

GPB.6733.23.2018.MW

OBWIESZCZENIE

    Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 59 ust.1 i 2 oraz art. 52 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 196, 221 i 206 w obrębie Manowo, Gmina Manowo.

Inwestor
Elektrociepłownia Rosnowo sp. z o.o.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dn. 11.02.2019 r.
GPB.6733.23.2018.MW
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do ustaleń art. 10 § 1 K.p.a. informuję, że w sprawie wniosku Elektrociepłowni Rosnowo sp. z o.o., o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego, które polega na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie Manowo, na działkach nr 196, 221 i 206 Gmina Manowo, zostały zebrane materiały i dowody niezbędne do podjęcia stosownej decyzji.
 
Z w/w materiałami można zapoznać się w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
Stronom przysługuje również prawo wypowiedzenia się, co do w/w dowodów i materiałów.
 
Prowadząca sprawę Monika Wolska - pok. nr 17, tel.: 94-318-32-70.
 
Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

Manowo, dnia 19.02.2019 r.
GPB.6733.23.2018.MW
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na :
 
budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 196, 221 i 206 w obrębie Manowo, Gmina Manowo.
 
Decyzja nr 23/2018 z dnia 19.02.2019 r.
 
Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 24-01-2019 11:41:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wolska 24-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 21-02-2019 11:04:07