Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 232/6 obręb Cewlino, Gmina Manowo.

Manowo, dn. 16.07.2018 r.

GPB.6733.11.2018.MW

OBWIESZCZENIE

    Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 59 ust.1 i 2 oraz art. 52 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 232/6 obręb Cewlino, Gmina Manowo.

Inwestor
Gmina Manowo

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dn. 16.08.2018 r.

GPB.6733.11.2018.MW    

OBWIESZCZENIE

     Stosownie do ustaleń art. 10 § 1 K.p.a. informuję, że w sprawie wniosku Gminy Manowo, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego, które polega na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 232/6  obręb Cewlino, Gmina Manowo, zostały zebrane materiały i dowody niezbędne do podjęcia stosownej decyzji.

Z w/w materiałami można zapoznać się w tutejszym Urzędzie  w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

  Stronom przysługuje również prawo wypowiedzenia się, co do w/w dowodów i materiałów.

 Prowadząca sprawę Monika Wolska - pok. nr 17, tel.: 94-318-32-70.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


GPB.6733.11.2018.MW

Manowo, dnia 24.08.2018 r.

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na :

budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 232/6, obr. Cewlino, Gmina Manowo

Decyzja nr 11/2018 z dnia 24.08.2018 r.

Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 18-07-2018 12:13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wolska 18-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 28-08-2018 22:44:09