2018

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wykaz nieruchomości do dzierżawy działek nr 405-1, 260 w Manowie, 14 w Wyszewie. 2018-12-04 14:40:11
Wykaz nieruchomości do najmu pomieszczeń w klubie Rosnowo i w bud. szatni Kretomino. 2018-12-04 14:29:38
Wykaz nieruchomości do dzierżawy cz. działek na pojemniki odziezy uzywanej dla Polski Czerwony Krzyż 2018-12-04 14:17:59
Wykaz nieruchomości do dzierżawy dz. nr 154-33 w Manowie. 2018-10-10 10:36:30
Wykaz nieruchomości do dzierżawy cz. dz. nr 22-109 w Boninie. 2018-10-03 09:51:40
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Manowie. 2018-08-24 10:53:41
Ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego - lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 7B w Manowie. 2018-08-17 13:18:52
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. 2018-08-17 13:16:29
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz działki nr 4-95 w Boninie. 2018-06-01 12:49:38
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz działki nr 314-4 w Wyszewie. 2018-06-01 12:23:42
Wykaz nieruchomości do dzierżawy - działaka nr 251-2 w Kretominie. 2018-05-23 09:54:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działka nr 277 o pow. 0,2913 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Cewlino. 2018-05-09 13:15:05
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży lokalu nr 7D-3 w Manowie. 2018-04-24 10:21:28
Wykaz w sprawie sprzedaży działek nr 44 w Manowie. 2018-04-24 10:11:58
Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz. nr 4-95 w Boninie. 2018-04-06 10:31:09
Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz. nr 314-4 w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. 2018-04-06 10:21:35
Wykaz nieruchomości do dzierżawy cz.dz. nr 252-3, położonej w obrębie ewidencyjnym Kretomino. 2018-04-06 10:11:23
Wykaz nieruchomości do dzierżawy cz. dz. nr 146-25 w Kretominie. 2018-02-28 15:08:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Manowo - lokal 7D-3 w Manowie. 2018-02-28 15:01:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Manowo - dz. nr 44-1 do 44-24. 2018-02-28 14:54:30
Wykaz nieruchomości do dzierżawy. 2018-01-09 10:15:09