Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2018-01-05 10:55:49
dokument Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-01-05 11:03:54
dokument Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działek położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszebórz i Dęborogi. 2018-01-09 10:02:10
dokument Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Manowie. 2018-01-30 11:19:22
dokument Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Manowo w 2018 r. 2018-01-17 11:42:13
dokument Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-01-30 10:59:38
dokument Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości. 2018-01-22 10:22:08
dokument Zarzadzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo w roku szkolnym 2018/2019. 2018-01-26 15:06:37
dokument Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-01-29 13:46:11
dokument Zarządzenie NR 16/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 66/2011 dotyczącego używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy. 2018-02-20 14:16:11
dokument Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 2018-02-16 10:06:32
dokument Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. 2018-02-20 14:22:05
dokument Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie określenia terminu składania o przyjęcie uczniów, którzy ukończyli klasę III do klasy IV publicznej Szkoły Podstawowej w Manowie w roku szkolnym 2018/2019. 2018-12-12 14:30:39
dokument Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2018-02-28 14:59:36
dokument Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2018-02-28 14:51:41
dokument Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2018-02-28 15:08:56
dokument Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018. 2018-12-12 14:33:22
dokument Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-03-19 14:03:27
dokument Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zakresu i harmonogramu kontroli wewnętrznych szkół i przedszkoli dla których Gmina Manowo jest organem prowadzącym, realizowanych przez pracowników Urzędu Gminy Manowo. 2018-12-12 14:37:13
dokument Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania nauczycielom dofinansowania opłat za indywidualne doskonalenia zawodowe oraz wzoru wniosku o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 2018-12-12 14:41:44
dokument Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2018-04-06 10:22:27
dokument Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2018-04-06 10:30:06
dokument Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2018-04-06 10:24:17
dokument Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-04-16 14:29:48
dokument Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2018-04-11 12:41:02
dokument Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2018-04-13 14:12:34
dokument Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-04-16 14:32:34
dokument Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży działek. 2018-04-24 10:09:10
dokument Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2018-04-24 10:19:29
dokument Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2018-05-09 13:09:18
dokument Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2018-05-23 09:50:38
dokument Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018. 2018-12-12 14:44:43
dokument Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 2018-06-18 11:10:03
dokument Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży działki. 2018-06-01 12:20:34
dokument Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży działki. 2018-06-01 12:48:33
dokument Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. 2018-06-27 11:52:59
dokument Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. 2018-08-16 10:11:46
dokument Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018. 2018-12-12 14:47:44
dokument Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Manowo oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. 2018-08-16 10:20:34
dokument Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Boninie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2018-08-28 23:03:07
dokument Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2018-08-28 23:10:08
dokument Zarządzenie nr 77/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Manowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2018-08-28 23:12:49
dokument Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Rosnowie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. 2018-08-28 22:57:11
dokument Zarządzenie nr 79/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego w Boninie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. 2018-08-28 23:18:39
dokument Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym. 2018-08-17 13:07:22
dokument Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2018-08-17 13:14:49
dokument Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży działek. 2018-08-24 10:49:38
dokument Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2018-08-24 13:04:27
dokument Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. 2018-09-17 13:33:41
dokument Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-09-28 10:32:06
dokument Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-09-28 10:34:27
dokument Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 października 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2018-10-03 09:58:23
dokument Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 października 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2018-10-03 09:55:14
dokument Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2018-10-03 09:49:44
dokument Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2018-10-10 09:58:58
dokument Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 października 2018 roku w sprawie procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Manowo. 2018-10-15 12:10:43
dokument Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2018 roku w sprawie określenia formy oraz zakresu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". 2018-10-15 12:19:35
dokument Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 października 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2018-10-30 10:07:36
dokument Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-11-15 10:22:49
dokument Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-11-15 10:20:38
dokument Zarządzenie Nr 107 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. 2018-11-21 12:08:13
dokument Zarządzenie nr 108/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018. 2018-12-12 14:06:19
dokument Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo i terminu jego odpracowania. 2018-11-26 13:17:01
dokument Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2018-12-04 14:15:19
dokument Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy pomieszczeń Gminy Manowo. 2018-12-04 14:28:19
dokument Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2018-12-04 14:39:05
dokument Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. 2018-12-18 09:11:19
dokument Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. 2019-01-29 14:31:00
dokument Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. 2019-01-29 14:43:25