Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2018-01-05 10:55:49
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-01-05 11:03:54
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działek położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszebórz i Dęborogi. 2018-01-09 10:02:10
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Manowie. 2018-01-30 11:19:22
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Manowo w 2018 r. 2018-01-17 11:42:13
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-01-30 10:59:38
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości. 2018-01-22 10:22:08
Zarzadzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo w roku szkolnym 2018/2019. 2018-01-26 15:06:37
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-01-29 13:46:11
Zarządzenie NR 16/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 66/2011 dotyczącego używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy. 2018-02-20 14:16:11
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 2018-02-16 10:06:32
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. 2018-02-20 14:22:05
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2018-02-28 14:59:36
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2018-02-28 14:51:41
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2018-02-28 15:08:56
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-03-19 14:03:27
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2018-04-06 10:22:27
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2018-04-06 10:30:06
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2018-04-06 10:24:17
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-04-16 14:29:48
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2018-04-11 12:41:02
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2018-04-13 14:12:34
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-04-16 14:32:34
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży działek. 2018-04-24 10:09:10
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2018-04-24 10:19:29
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2018-05-09 13:09:18
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2018-05-23 09:50:38
Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 2018-06-18 11:10:03
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży działki. 2018-06-01 12:20:34
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży działki. 2018-06-01 12:48:33
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. 2018-06-27 11:52:59