Budowa linii kablowych SN15kV, demontażu linii napowietrznych SN15kV na działkach nr 7,23/13,23/17,23/21, 24,25,26,131,153,155,231/3,245/4 obręb 063 Rosnowo - Gmina Manowo, działki nr 232, 245/1 obręb 0076 Zegrze Pomorskie - Gmina Świeszyno.

Manowo, dn. 24.10.2017 r.

GPB.6733.8.2017.MW

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i 61 §4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawy  z dnia 14.06.1960 roku (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 i 2 - ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

budowie linii kablowych SN15kV, demontażu linii napowietrznych SN15kV na działkach nr 7,23/13,23/17,23/21, 24,25,26,131,153,155,231/3,245/4 obręb 063 Rosnowo - Gmina Manowo, działki nr 232, 245/1 obręb  0076 Zegrze Pomorskie - Gmina Świeszyno.

Inwestor

Energa Operator S.A.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dn. 16.11.2017 r.

GPB.6733.8.2017.MW

 

OBWIESZCZENIE

    Stosownie do ustaleń art. 10 § 1 K.p.a. informuję, że w sprawie wniosku Energa - Operator S.A. - reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Jezierskiego, ul. Inżynierska 9, 80-298 Gdańsk, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego, które polega na budowie linii kablowych SN 15 kV, demontażu linii napowietrznych SN 15 kV na działkach nr 7, 23/13, 23/17, 23/21, 24, 25, 26, 131, 153, 155, 231/3, 245/4 obręb Rosnowo, Gmina Manowo oraz na działkach nr 232, 245/1 obręb Zegrze Pomorskie, Gmina Świeszyno, zostały zebrane materiały i dowody niezbędne do podjęcia stosownej decyzji.

Z w/w materiałami można zapoznać się w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

  Stronom przysługuje również prawo wypowiedzenia się, co do w/w dowodów i materiałów.

 Prowadząca sprawę Monika Wolska - pok. nr 17, tel.: 94-318-32-70.

Inwestor:
ENERGA - Operator S.A.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dnia 06.12.2017 r.

GPB.6733.8.2017.MW

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie linii kablowych SN 15 kV, demontażu linii napowietrznych SN 15 kV na działkach nr 7, 23/13, 23/17, 23/21, 24, 25, 26, 131, 153, 155, 231/3, 245/4 obręb 063 Rosnowo - Gmina Manowo, działki nr 232, 245/1 obręb 0076 Zegrze Pomorskie - Gmina Świeszyno.

Decyzja nr 8/2017 z dnia 06.12.2017 r.

Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 21-11-2017 10:41:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wolska 24-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 07-12-2017 13:23:58