Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Edyta Nowak 

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 7
Telefon: 94 318 31 48
Adres e-mail: e.nowak@manowo.pl

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej - Monika Jarosik

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 7
Telefon: 94 318 31 52
Adres e-mail: oswiata@manowo.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o
zmianie imienia i nazwiska oraz przepisów szczególnych. Realizuje następujący zakres zadań:

 1. rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny,
 2. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane,
 3. odnotowywanie w aktach stanu cywilnego zmian na podstawie zagranicznych orzeczeń sądowych oraz decyzji innych uprawnionych organów państwa obcego,
 4. sporządzanie i wydawanie odpisów (skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych) z aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,
 5. przyjmowanie oświadczeń o:
 1. wstąpieniu w związek małżeński,
 2. braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zapewnień),
 3. wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
 4. powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 5. uznaniu ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego i nazwisku dziecka,
 6. zmianie imion dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia,
 7. nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 1. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wyznaniowego oraz do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju,
 2. wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
 3. dokonywanie w drodze czynności materialno- technicznej:
 1. sprostowania oczywistych błędów pisarskich i uzupełnienia brakujących danych w aktach stanu cywilnego,
 2. wpisania i odtwarzania aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,
 1. wydawanie decyzji z zakresu zmiany imienia (imion) i nazwiska,
 2. współpraca z innymi urzędami stanu cywilnego, organami ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz sądami i prokuraturą w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
 3. współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą oraz zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji i dokumentów dotyczących stanu cywilnego obywateli polskich i cudzoziemców,
 4. prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego oraz współpraca w tym zakresie z Archiwum Państwowym,
 5. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Prezydenta RP medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” i organizacja uroczystości z okazji tego jubileuszu,
 6. organizowanie okolicznościowych wizyt Wójta u mieszkańców obchodzących setne i kolejne urodziny,
 7. sporządzanie miesięcznych sprawozdań statystycznych oraz sprawozdań z wykonanych czynności na stanowisku pracy, przekazywanych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

Ponadto do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. sporządzanie protokołów zawierających oświadczenia spadkodawców,
 2. realizacja zadań służby bhp wynikających z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy znakowaniu spraw z tego zakresu używa symbolu- BHP.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 03-01-2012 13:33:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 03-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 30-03-2021 09:50:11