2017

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wykaz o zamiarze wydzierżawienia działki położonej w obrębie ewidencyjnym Kretomino. 2017-12-08 11:47:14
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 806/3 o pow. 4,5029 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kopanino. 2017-12-08 11:38:31
Wykaz nieruchomości do sprzedaży w obrębie ewidencyjnym Kopanino. 2017-10-17 10:09:42
Wykaz nieruchomości o numerze ewidencyjnym 38/1 do dzierżawy w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. 2017-10-17 09:57:42
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaz nieruchomości w Manowie. 2017-10-17 09:40:36
Protokół inwentaryzacyjny do komunalizacji działki nr 22-15 w Boninie. 2017-09-19 13:03:05
Wykaz lokali do sprzedaży nr 15-1 i 15-2 w Boninie. 2017-09-19 12:56:03
Wykaz nieruchomości do dzierżawy cz. dz. nr 251-2 Kretomino. 2017-09-19 12:43:07
Decyzja w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki ewidencyjnej nr 104 o pow. 1,01 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kretomino. 2017-08-01 13:39:39
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 7D w Manowie. 2017-07-26 11:34:18
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 283/1 w obrębie ewidencyjnym Cewlino. 2017-07-26 11:31:02
Wykaz nieruchomości do dzierżawy działka nr 230-53 Rosnowo. 2017-07-18 13:59:13
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Cewlinie - działka nr 286. 2017-04-10 10:22:12
Wykaz nieruchomości do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 7D w Manowie. 2017-04-06 14:04:48
Wykaz nieruchomości do najmu - lokal Ośrodka Zdrowia w Rosnowie. 2017-04-04 12:07:58
Wykaz o zamiarze sprzedaży nieruchomości lokalowej będącej mieniem Gminy Manowo. 2017-04-04 12:06:39
Wykaz nieruchomości do dzierżawy - cz. działki gruntu numer 261/3 o pow. 0,0028 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rosnowo. 2017-03-20 11:32:12
Wykaz nieruchomości do dzierżawy - część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 4/3 o pow. 0,1354 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Bonin. 2017-03-20 11:25:17
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Manowie. 2017-03-13 10:23:25
Wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży - dz. nr 286 w Cewlinie. 2017-02-22 12:00:01
Wykaz o zamiarze sprzedaży nieruchomości lokalowej będącej mieniem Gminy Manowo - lokal nr 11-2 Manowo. 2017-02-22 11:51:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Manowo - dz. nr 283-1 w Cewlinie. 2017-02-22 11:41:22