Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXIII/194/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Manowo. 2017-02-14 14:39:20
dokument Uchwała Nr XXIII/195/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-02-14 14:42:25
dokument Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. 2017-04-04 11:04:39
dokument Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2017 - 2032. 2017-04-04 11:00:25
dokument Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2018 rok. 2017-04-04 11:06:29
dokument Uchwała Nr XXIV/200/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości. 2017-04-04 11:08:36
dokument Uchwała Nr XXIV/201/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny. 2017-04-04 11:11:25
dokument Uchwała nr XXIV/202/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie i przebudowie drogi powiatowej nr 3561Z na odcinku droga krajowa nr 11 - Bonin w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim. 2017-04-04 11:13:37
dokument Uchwała nr XXIV/203/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2017 r. opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Manowo. 2017-04-04 11:15:23
dokument Uchwała Nr XXV/204/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. 2017-04-04 11:18:01
dokument Uchwała Nr XXV/205/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku. 2017-04-04 11:25:18
dokument Uchwała Nr XXV/206/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018" w 2016 roku. 2017-04-04 11:27:09
dokument Uchwała Nr XXV/207/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Manowo. 2017-04-04 11:30:25
dokument Uchwała Nr XXV/208/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie. 2017-04-04 11:36:29
dokument Uchwała Nr XXV/209/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Manowo na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 2017-04-04 11:37:49
dokument Uchwała Nr XXV/210/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 58C w miejscowości Manowo. 2017-04-04 11:34:36
dokument Uchwała Nr XXV/211/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2017 roku. 2017-04-04 11:39:10
dokument Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. 2017-05-10 14:13:48
dokument Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości. 2017-05-10 14:18:02
dokument Uchwała Nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości. 2017-05-10 14:22:35
dokument Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach. 2017-05-10 14:25:34
dokument Uchwała Nr XXVII/217/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2017 - 2032. 2017-09-26 13:10:01
dokument Uchwała Nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. 2017-07-04 14:45:11
dokument Uchwała Nr XXVIII/220/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok. 2017-07-04 14:49:51
dokument Uchwała Nr XXVIII/221/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 2017-07-05 11:47:37
dokument Uchwała Nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. 2017-07-05 11:50:32
dokument Uchwała Nr XXVIII/223/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych przez Gminę Manowo oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2017-07-05 12:02:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/224/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2017 r. opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Manowo. 2017-07-05 12:05:13
dokument Uchwała Nr XXVIII/225/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. 2017-07-05 12:08:49
dokument Uchwała Nr XXVIII/226/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 15 w miejscowości Bonin. 2017-07-05 12:12:09
dokument Uchwała Nr XXVIII/227/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Manowo na budowę wiat śmietnikowych. 2017-07-05 12:13:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/228/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-07-05 12:18:00
dokument Uchwała Nr XXIX/229/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych przez Gminę Manowo oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2017-08-31 13:47:55
dokument Uchwała Nr XXIX/230/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lipca 2017 r.w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Manowo na budowę wiat śmietnikowych. 2017-08-31 13:50:34
dokument Uchwała Nr XXIX/231/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Manowo dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2017-08-31 13:52:20
dokument Uchwała Nr XXX/232/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie. 2017-08-31 12:17:07
dokument Uchwała Nr XXX/233/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Manowie. 2017-08-31 12:19:15
dokument Uchwała Nr XXX/234/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Boninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Boninie. 2017-08-31 12:22:34
dokument Uchwała Nr XXX/235/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym Bonin. 2017-08-31 12:30:12
dokument Uchwała Nr XXX/236/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 15 w miejscowości Bonin. 2017-08-31 12:34:11
dokument Uchwała Nr XXX/237/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 2017-08-31 12:38:45
dokument Uchwała Nr XXX/238/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2017-08-31 12:41:13
dokument Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2017-08-31 12:44:56
dokument Uchwała Nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. 2017-10-05 16:49:36
dokument Uchwała Nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. 2017-10-11 11:28:44
dokument Uchwała Nr XXXI/242/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. 2017-10-11 11:38:20
dokument Uchwała Nr XXXI/243/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego. 2017-10-11 11:42:21
dokument Uchwała Nr XXXI/244/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach. 2017-10-11 11:46:52
dokument Uchwała Nr XXXI/245/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie sprzedaży działki numer 806/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Kopanino. 2017-10-11 11:51:32
dokument Uchwała Nr XXXI/246/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2017-10-11 11:53:39
dokument Uchwała Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Manowo na budowę wiat śmietnikowych. 2017-10-11 11:55:06
dokument Uchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 146/26 w Kretominie. 2017-11-02 14:38:27
dokument Uchwała Nr XXXII/249/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym Cewlino. 2017-11-02 14:42:09
dokument Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". 2017-11-02 14:46:53
dokument Uchwała Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2017-11-02 14:49:25
dokument Uchwała Nr XXXII/252/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2017-11-02 14:51:27
dokument Uchwała Nr XXXII/253/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie opłaty miejscowej. 2017-11-02 14:53:08
dokument Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej. 2017-11-02 14:54:57
dokument Uchwała Nr XXXIII/255/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2017-11-29 14:38:26
dokument Uchwała Nr XXXIV/256/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. 2018-01-17 09:27:34
dokument Uchwała Nr XXXIV/257/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. 2018-01-17 09:35:21
dokument Uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie harmonogramu realizacji zadań wynikających z "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018" w roku 2018. 2018-01-17 09:38:26
dokument Uchwała Nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. 2018-01-17 09:41:40
dokument Uchwała Nr XXXIV/260/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 2018-01-17 09:45:58
dokument Uchwała Nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Manowo dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2018-01-17 09:48:10
dokument Uchwała Nr XXXV/262/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Manowo na 2018 rok. 2018-01-17 09:50:46
dokument Uchwała XXXIV/263/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planów pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2018 rok. 2018-01-17 09:53:25
dokument Uchwała Nr XXXIV/264/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy Manowo w roku budżetowym 2018. 2018-01-17 09:57:02