Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Manowo i w oświacie. 2017-01-19 11:18:52
dokument Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2017 r. 2017-01-12 14:36:44
dokument Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty w 2017 r. 2017-01-11 10:19:40
dokument Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej. 2017-01-27 10:00:05
dokument Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych Zasad realizowania przez gminę Manowo usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Manowo oraz w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest. 2017-01-25 13:04:25
dokument Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. 2017-02-02 09:29:23
dokument Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-02-06 12:52:44
dokument Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej. 2017-02-07 14:42:34
dokument Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 2017-02-16 10:00:57
dokument Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-02-22 11:51:52
dokument Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży. 2017-02-22 11:58:19
dokument Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży. 2017-02-22 11:38:45
dokument Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży działek. 2017-03-13 10:19:56
dokument Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Manowo i w oświacie. 2017-02-23 14:52:06
dokument Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-03-02 15:08:04
dokument Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2016. 2017-03-06 10:20:44
dokument Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo w roku szkolnym 2017/2018. 2017-03-07 14:32:27
dokument Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2017-03-20 11:24:07
dokument Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2017-03-20 11:35:35
dokument Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2017-03-31 11:27:56
dokument Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-09-26 12:54:50
dokument Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-04-04 12:03:56
dokument Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze najmu nieruchomości lokalowej będącej w zasobie Gminy Manowo. 2017-04-04 12:01:00
dokument Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. 2017-04-06 13:56:46
dokument Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-04-06 13:59:51
dokument Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży działek. 2017-04-10 10:20:48
dokument Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania nauczycielom dofinansowania opłat za indywidualne doskonalenia zawodowe oraz wzoru wniosku o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 2017-04-27 10:16:38
dokument Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na rzecz Gminy Manowo. 2017-04-25 09:23:29
dokument Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. 2017-05-15 10:47:45
dokument Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-09-26 12:56:53
dokument Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo i terminu jego odpracowania. 2017-05-12 13:34:08
dokument Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci urzędowych oraz pieczęci nagłówkowych i podpisowych w Urzędzie Gminy Manowo i trybu jej działania. 2017-05-16 14:12:23
dokument Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-05-30 10:53:01
dokument Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. 2017-08-23 13:37:35
dokument Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. 2017-08-30 09:34:03
dokument Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów dotyczących wpisu do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Manowo. 2017-07-06 13:20:32
dokument Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-09-26 12:58:23
dokument Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2017-09-28 13:46:55
dokument Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-07-14 13:31:53
dokument Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. 2017-07-26 11:23:36
dokument Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2017-07-18 13:57:58
dokument Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-07-26 11:25:17
dokument Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. 2017-08-23 12:38:36
dokument Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. 2017-09-28 13:42:11
dokument Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki i nadzoru nad uczniami w czasie dowozu do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Manowo. 2017-09-28 13:53:03
dokument Zarządzenie nr 66/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Rosnowie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. 2017-09-28 14:04:23
dokument Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Manowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2017-09-28 13:57:11
dokument Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Boninie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2017-09-28 14:08:16
dokument Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego w Boninie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. 2017-09-28 14:01:16
dokument Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2017-09-19 12:40:00
dokument Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokali mieszkalnych. 2017-09-19 12:48:40
dokument Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2017-09-28 13:50:08
dokument Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 2017-10-03 23:02:16
dokument Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-10-20 12:45:43
dokument Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym. 2017-10-17 09:36:12
dokument Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2017-10-17 09:59:05
dokument Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży. 2017-10-17 10:06:51
dokument Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. 2017-10-17 14:33:39
dokument Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 października 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Manowo. 2017-10-25 12:53:04
dokument Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2017-10-25 12:59:27
dokument Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. 2017-10-26 11:38:17
dokument Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-11-20 12:01:48
dokument Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-11-20 12:04:59
dokument Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-11-20 12:07:07
dokument Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2017-12-05 11:11:20
dokument Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 2017-11-28 09:21:27
dokument Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. 2017-12-05 10:45:09
dokument Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2017-12-05 10:58:14
dokument Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-01-02 10:13:07
dokument Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. 2017-12-20 11:22:23
dokument Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 2017-12-27 14:39:53