Samodzielne stanowisko pracy do spraw kancelaryjnych

Inspektor Katarzyna Markiewicz

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 2, sekretariat
Telefon: 94 318 32 20
Adres e-mail: urzad@manowo.pl


Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw kancelaryjnych należy:
1) zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi,
2) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
3) prowadzenie ewidencji korespondencji,
4) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
5) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza,
6) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych oraz zamawianie literatury fachowej dla pracowników,
7) wywieszanie na tablicach ogłoszeń pism sądowych podlegających podaniu do publicznej wiadomości,
8) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych pracowników,
9) wykonywanie czynności związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Urzędu, dbałość o jego wystrój i estetykę,
10) zaopatrzenie Urzędu i świetlic w poszczególnych miejscowościach w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne, olej opałowy oraz środki czystości,
11) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych oraz ewidencji wyposażenia Urzędu i świetlic wiejskich,
12) prowadzenie centralnego rejestru umów zewnętrznych i wewnętrznych [w tym umów powierzenia danych osobowych z wykonawcami usług] zawieranych przez Gminę,
13) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
14) organizowanie napraw oraz konserwacji urządzeń i systemu alarmowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 03-01-2012 12:58:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 03-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 02-07-2018 10:47:52