Infomacja w sprawie podania do publicznej wiadomości zamiaru dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Wójt Gminy Manowo podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 104 o pow. 1,01 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00003360/6. Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Kretomino, gmina Manowo, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie. Podział ma na celu wydzielenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego drogi gminnej publicznej.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości powinny zgłosić się do Urzędu Gminy Manowo, 76 – 015 Manowo 40 w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.
Po bezskutecznym upływie w/w terminu Wójt Gminy Manowo dokona wszczęcia postępowania w sprawie podziału przedmiotowej nieruchomości. Decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 23u).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu lub pod nr tel. 94 318 32 70

Podstawa prawna: art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).

Informację wywiesza się:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Manowo

2) na tablicy ogłoszeń sołectwa Kretomino

oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Manowo w dniach od 13.12.2016 r. do 12.01.2017 r.

Wójt Gminy Manowo

(-) Roman Kłosowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 09-12-2016 12:57:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Osmulska 09-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 09-12-2016 12:57:53