Rozbudowa hali traków wraz z przebudową linii technologicznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową.

Manowo, dnia 15 marca 2016 r.

OŚ.6220.4.2016.WP

OBWIESZCZENIE
Urząd Gminy Manowo

zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu oraz zawiadamia, że w dniu 04.05.2015 r., na wniosek Agencji Ochrony Środowiska Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego24-26, 75-512 Koszalin jako pełnomocnika Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Szczecinku, ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 „Rozbudowie hali traków wraz z przebudową linii technologicznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową,”
zlokalizowanego na terenie działki oznaczonej numerem 152/18, obręb ewidencyjny Manowo.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w tut. urzędzie, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 16-03-2016 10:21:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Poprawski 16-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 16-03-2016 10:24:12