Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy

Inspektor Dorota Zwiefka
 

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 5
Telefon: 94 318 31 49
Adres e-mail: promocja@manowo.pl

 

 Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw promocji i rozwoju gminy należy:
1) poszukiwanie źródeł środków pomocowych krajowych i zagranicznych oraz pozyskiwanie z nich dofinansowania dla planowanych i realizowanych programów i inwestycji gminnych,
2) przygotowywanie wniosków i kompletowanie dokumentów do instytucji i fundacji o pozyskanie środków finansowych do realizacji projektów inwestycyjnych oraz ich konsultowanie,
3) przygotowywanie wniosków , koordynacja przygotowywania wniosków aplikacyjnych dla konkretnych programów pomocowych,
4) przygotowywanie , wypełnianie i składanie kompletnej dokumentacji do instytucji zajmujących się przyznawaniem określonych środków pomocowych,
5) zarządzanie środkami pomocowymi bezpośrednio po ich uzyskaniu,
6) rozliczanie przyznanych środków pomocowych mających swój udział w finansowaniu inwestycji i programów gminnych już zakończonych,
7) pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych jednostkom organizacyjnym gminy, instytucjom kultury, sołectwom, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym itp. oraz osobom fizycznym działającym na terenie gminy w zakresie realizacji zadań własnych gminy,
8) organizowanie spotkań z osobami i instytucjami zainteresowanymi działalnością gospodarczą na terenie gminy,
9) promocja przedsiębiorczości,
10) pobudzanie działalności inwestycyjnej gminy,
11) gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,
12) organizowanie współpracy gminy z zagranicą,
13) prowadzenie spraw związanych z wpisami do CEIDG,
14) współpraca w zakresie ewidencjonowania działalności podmiotów i spółek z Krajowym Rejestrem Sądowym,
15) wydawanie zezwoleń na przewozy osobowe w granicach gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 03-01-2012 11:33:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 03-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 21-07-2017 14:02:53