Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIV/112/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. 2016-03-02 13:08:51
Uchwała Nr XIV/113/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. 2016-03-02 13:13:18
Uchwała Nr XIV/114/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo. 2016-03-02 13:26:13
Uchwała Nr XIV/115/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kretomino, Gmina Manowo. 2016-03-02 13:28:45
Uchwała Nr XIV/116/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-03-02 13:32:10
Uchwała Nr XIV/117/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-03-02 13:35:01
Uchwała Nr XIV/118/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie sprzedaży działki. 2016-03-02 13:38:00
Uchwała Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie sprzedaży działek. 2016-03-02 13:40:00
Uchwała Nr XIV/120/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Manowo. 2016-03-02 13:42:10
Uchwała Nr XIV/121/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania regulaminu Straży Gminnej w Manowie. 2016-03-02 13:44:17
Uchwała Nr XIV/122/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo. 2016-03-02 13:48:52
Uchwała Nr XIV/123/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2016-03-02 13:51:03
Uchwała Nr XIV/124/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Bonin. 2016-03-02 13:53:09
Uchwała Nr XV/125/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. 2016-03-29 14:26:49
Uchwała Nr XV/126/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2016 - 2028. 2016-03-29 14:22:23
Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2017 rok. 2016-03-29 14:30:43
Uchwała Nr XV/128/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2016 roku. 2016-03-29 14:32:57
Uchwała Nr XV/129/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku. 2016-03-29 14:35:46
Uchwała Nr XV/130/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018" w 2015 roku. 2016-03-29 14:38:14
Uchwała Nr XV/131/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. 2016-03-29 14:41:00
Uchwała Nr XV/132/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2016-03-29 14:42:38
Uchwała Nr XVI/133/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie. 2016-05-18 13:49:05
Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości. 2016-05-18 13:53:51
Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-05-18 13:57:06
Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-05-18 13:59:19
Uchwała Nr XVI/137/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-05-18 14:01:20
Uchwała Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-05-18 14:03:23
Uchwała Nr XVI/139/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. 2016-05-18 14:08:09
Uchwała Nr XVI/140/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Manowo w przedmiocie Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie regulującym zmiany granic terytorium gmin. 2016-05-18 14:11:20
Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. 2016-05-24 09:59:05
Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2016 - 2028. 2016-05-24 10:09:53
Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok. 2016-07-05 13:46:58
Uchwała Nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. 2016-07-05 14:39:56
Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 rok. 2016-07-05 14:44:34
Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. 2016-07-05 14:46:07
Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2016 - 2028. 2016-07-05 14:51:40
Uchwała Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów formularzy i deklaracji podatkowych. 2016-07-05 14:54:04
Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2016-07-05 14:56:23
Uchwała Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2016 roku. 2016-07-05 14:57:58
Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla wsi Kretomino w rejonie ul. Zachodniej. 2016-07-05 14:59:35
Uchwała Nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. 2016-07-06 10:06:09
Uchwała Nr XVIII/153/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-07-06 10:14:15
Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Manowo. 2016-07-06 10:16:31
Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przechodu na nieruchomości. 2016-07-06 10:26:30
Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. 2016-09-06 14:57:31
Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2016-09-06 15:01:57
Uchwała Nr XIX/158/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze. 2016-09-06 15:04:20
Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 2016-10-06 11:58:48
Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. 2016-10-06 13:31:51
Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 39 w miejscowości Bonin. 2016-10-06 13:34:21
Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cewlino, Gmina Manowo. 2016-10-06 13:36:27
Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2016-10-06 13:37:46
Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2016-10-06 13:38:58
Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie opłaty targowej. 2016-10-06 13:40:19
Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Manowo na lata 2015 -2020". 2016-10-06 13:41:50
Uchwała Nr XXI/167/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Manowo. 2016-12-02 13:07:02
Uchwała Nr XXI/168/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla południowego fragmentu wsi Manowo. 2016-12-02 13:08:57
Uchwała Nr XXI/169/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszebórz. 2016-12-02 13:13:16
Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Manowo na lata 2015 -2020". 2016-12-02 13:15:35
Uchwała Nr XXI/171/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017". 2016-12-02 13:20:34
Uchwała Nr XXI/172/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-12-02 13:23:19
Uchwała Nr XXI/173/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 11 w miejscowości Manowo. 2016-12-02 13:27:07
Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo. 2016-12-02 13:28:41
Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie poparcia Apeli Rady Gminy Dobrzeń Wielki, Rady Gminy Dąbrowa, Rady Gminy Komprachcice i Rady Miejskiej w Prószkowie o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, Gminy Dąbrowa, Gminy Komprachcice i Gminy Prószków. 2016-12-02 13:33:45
Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na 2017 rok. 2017-01-03 13:00:34
Uchwała Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2017 - 2032. 2017-01-03 13:06:09
Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2016 r. 2017-01-03 13:08:42
Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2016 - 2028. 2017-01-03 13:11:19
Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bonin?. 2017-01-03 13:13:58
Uchwała Nr XXII/181/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. 2017-01-03 13:17:08
Uchwała Nr XXII/182/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji zadań wynikających z "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018" w roku 2017. 2017-01-03 13:21:06
Uchwała Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Manowo na lata 2017-2019". 2017-01-03 13:26:29
Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o. o. z siedzibą w Rosnowie. 2017-01-03 13:29:51
Uchwała Nr XXII/185/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2017-01-03 13:32:05
Uchwała Nr XXII/186/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Manowo. 2017-01-03 13:34:09
Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży działki nr 283/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Cewlino. 2017-01-03 13:37:17
Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 2017-01-03 13:38:30
Uchwała Nr XXII/189/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Manowo. 2017-01-03 13:39:47
Uchwała Nr XXII/190/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 2017-01-03 13:41:25
Uchwała Nr XXII/191/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Manowo na 2017 rok. 2017-01-03 13:43:28
Uchwała Nr XXII/192/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie planów pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2017 rok. 2017-01-03 13:49:17
Uchwała Nr XXII/193/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Manowo dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2017-01-03 13:51:51