Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XIV/112/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. 2016-03-02 13:08:51
dokument Uchwała Nr XIV/113/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. 2016-03-02 13:13:18
dokument Uchwała Nr XIV/114/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo. 2016-03-02 13:26:13
dokument Uchwała Nr XIV/115/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kretomino, Gmina Manowo. 2016-03-02 13:28:45
dokument Uchwała Nr XIV/116/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-03-02 13:32:10
dokument Uchwała Nr XIV/117/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-03-02 13:35:01
dokument Uchwała Nr XIV/118/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie sprzedaży działki. 2016-03-02 13:38:00
dokument Uchwała Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie sprzedaży działek. 2016-03-02 13:40:00
dokument Uchwała Nr XIV/120/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Manowo. 2016-03-02 13:42:10
dokument Uchwała Nr XIV/121/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania regulaminu Straży Gminnej w Manowie. 2016-03-02 13:44:17
dokument Uchwała Nr XIV/122/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo. 2016-03-02 13:48:52
dokument Uchwała Nr XIV/123/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2016-03-02 13:51:03
dokument Uchwała Nr XIV/124/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Bonin. 2016-03-02 13:53:09
dokument Uchwała Nr XV/125/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. 2016-03-29 14:26:49
dokument Uchwała Nr XV/126/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2016 - 2028. 2016-03-29 14:22:23
dokument Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2017 rok. 2016-03-29 14:30:43
dokument Uchwała Nr XV/128/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2016 roku. 2016-03-29 14:32:57
dokument Uchwała Nr XV/129/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku. 2016-03-29 14:35:46
dokument Uchwała Nr XV/130/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018" w 2015 roku. 2016-03-29 14:38:14
dokument Uchwała Nr XV/131/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. 2016-03-29 14:41:00
dokument Uchwała Nr XV/132/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2016-03-29 14:42:38
dokument Uchwała Nr XVI/133/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie. 2016-05-18 13:49:05
dokument Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości. 2016-05-18 13:53:51
dokument Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-05-18 13:57:06
dokument Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-05-18 13:59:19
dokument Uchwała Nr XVI/137/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-05-18 14:01:20
dokument Uchwała Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-05-18 14:03:23
dokument Uchwała Nr XVI/139/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. 2016-05-18 14:08:09
dokument Uchwała Nr XVI/140/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Manowo w przedmiocie Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie regulującym zmiany granic terytorium gmin. 2016-05-18 14:11:20
dokument Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. 2016-05-24 09:59:05
dokument Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2016 - 2028. 2016-05-24 10:09:53
dokument Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok. 2016-07-05 13:46:58
dokument Uchwała Nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. 2016-07-05 14:39:56
dokument Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 rok. 2016-07-05 14:44:34
dokument Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. 2016-07-05 14:46:07
dokument Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2016 - 2028. 2016-07-05 14:51:40
dokument Uchwała Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów formularzy i deklaracji podatkowych. 2016-07-05 14:54:04
dokument Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2016-07-05 14:56:23
dokument Uchwała Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2016 roku. 2016-07-05 14:57:58
dokument Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla wsi Kretomino w rejonie ul. Zachodniej. 2016-07-05 14:59:35
dokument Uchwała Nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. 2016-07-06 10:06:09
dokument Uchwała Nr XVIII/153/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-07-06 10:14:15
dokument Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Manowo. 2016-07-06 10:16:31
dokument Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przechodu na nieruchomości. 2016-07-06 10:26:30
dokument Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. 2016-09-06 14:57:31
dokument Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2016-09-06 15:01:57
dokument Uchwała Nr XIX/158/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze. 2016-09-06 15:04:20
dokument Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 2016-10-06 11:58:48
dokument Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. 2016-10-06 13:31:51
dokument Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 39 w miejscowości Bonin. 2016-10-06 13:34:21
dokument Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cewlino, Gmina Manowo. 2016-10-06 13:36:27
dokument Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2016-10-06 13:37:46
dokument Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2016-10-06 13:38:58
dokument Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie opłaty targowej. 2016-10-06 13:40:19
dokument Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Manowo na lata 2015 -2020". 2016-10-06 13:41:50
dokument Uchwała Nr XXI/167/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Manowo. 2016-12-02 13:07:02
dokument Uchwała Nr XXI/168/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla południowego fragmentu wsi Manowo. 2016-12-02 13:08:57
dokument Uchwała Nr XXI/169/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszebórz. 2016-12-02 13:13:16
dokument Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Manowo na lata 2015 -2020". 2016-12-02 13:15:35
dokument Uchwała Nr XXI/171/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017". 2016-12-02 13:20:34
dokument Uchwała Nr XXI/172/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-12-02 13:23:19
dokument Uchwała Nr XXI/173/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 11 w miejscowości Manowo. 2016-12-02 13:27:07
dokument Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo. 2016-12-02 13:28:41
dokument Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie poparcia Apeli Rady Gminy Dobrzeń Wielki, Rady Gminy Dąbrowa, Rady Gminy Komprachcice i Rady Miejskiej w Prószkowie o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, Gminy Dąbrowa, Gminy Komprachcice i Gminy Prószków. 2016-12-02 13:33:45
dokument Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na 2017 rok. 2017-01-03 13:00:34
dokument Uchwała Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2017 - 2032. 2017-01-03 13:06:09
dokument Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2016 r. 2017-01-03 13:08:42
dokument Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2016 - 2028. 2017-01-03 13:11:19
dokument Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bonin?. 2017-01-03 13:13:58
dokument Uchwała Nr XXII/181/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. 2017-01-03 13:17:08
dokument Uchwała Nr XXII/182/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji zadań wynikających z "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018" w roku 2017. 2017-01-03 13:21:06
dokument Uchwała Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Manowo na lata 2017-2019". 2017-01-03 13:26:29
dokument Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o. o. z siedzibą w Rosnowie. 2017-01-03 13:29:51
dokument Uchwała Nr XXII/185/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2017-01-03 13:32:05
dokument Uchwała Nr XXII/186/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Manowo. 2017-01-03 13:34:09
dokument Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży działki nr 283/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Cewlino. 2017-01-03 13:37:17
dokument Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 2017-01-03 13:38:30
dokument Uchwała Nr XXII/189/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Manowo. 2017-01-03 13:39:47
dokument Uchwała Nr XXII/190/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 2017-01-03 13:41:25
dokument Uchwała Nr XXII/191/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Manowo na 2017 rok. 2017-01-03 13:43:28
dokument Uchwała Nr XXII/192/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie planów pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2017 rok. 2017-01-03 13:49:17
dokument Uchwała Nr XXII/193/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Manowo dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2017-01-03 13:51:51