Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie 1/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2016-01-08 14:09:08
dokument Zarządzenie 2/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu wyliczania kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez gminę Manowo, a zamieszkałego na terenie innej gminy. 2016-01-08 14:11:58
dokument Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 2016-01-08 10:22:09
dokument Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2016-01-13 10:13:15
dokument Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości. 2016-01-13 09:39:14
dokument Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2016-01-13 09:45:56
dokument Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2016-01-18 11:37:13
dokument Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku. 2016-01-20 09:35:25
dokument Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Manowo. 2016-01-29 11:41:56
dokument Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Manowo. 2016-01-29 11:37:09
dokument Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Manowo. 2016-01-29 14:31:43
dokument Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży działki. 2016-01-28 12:28:07
dokument Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Manowo wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej. 2016-01-29 12:35:13
dokument Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2016-02-03 13:15:18
dokument Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa. 2016-02-03 13:20:31
dokument Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty w 2016 r. 2016-02-12 12:05:26
dokument Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 luty 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu XXI Edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego oraz powołania komisji konkursowej. 2016-02-24 12:22:17
dokument Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Manowo. 2016-02-25 13:02:33
dokument Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży działek. 2016-02-26 12:10:38
dokument Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach o świadczenia wychowawcze. 2016-02-29 12:02:56
dokument Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2016-03-01 12:38:52
dokument Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntu na cele nierolne oraz najem budynków i budowli stanowiących własność Gminy Manowo. 2016-03-08 11:54:42
dokument Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działek położonych w obrębie ewidencyjnym Manowo i Bonin, najmu budynków oraz ogłoszenia jego wykazu. 2016-03-08 11:58:31
dokument Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Manowo. 2016-03-18 10:19:50
dokument Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości. 2016-03-30 09:32:39
dokument Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości. 2016-03-30 09:35:06
dokument Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności drogowej. 2016-03-30 09:37:42
dokument Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-04-05 14:49:37
dokument Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2015. 2016-04-01 10:39:20
dokument Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-04-01 10:41:17
dokument Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży. 2016-04-04 13:35:59
dokument Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2016 roku. 2016-04-21 12:38:05
dokument Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Manowo. 2016-04-26 11:10:39
dokument Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości. 2016-04-28 13:28:52
dokument Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r. 2016-05-13 09:35:47
dokument Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2016-05-05 13:23:57
dokument Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa. 2016-05-05 13:16:10
dokument Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży działek. 2016-05-10 13:22:15
dokument Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Manowoz dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. 2016-05-17 09:38:36
dokument Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2016-05-13 10:08:31
dokument Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie budynku oddanego w dzierżawę na rzecz Przychodni Zdrowia "OTWARTE SERCE S.C." 2016-06-07 13:26:25
dokument Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży działki. 2016-05-20 10:08:37
dokument Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej. 2016-06-07 13:33:11
dokument Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany składu komisji socjalnej ds. kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS. 2016-06-16 13:31:39
dokument Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży działki. 2016-06-20 13:56:46
dokument Zarządzenie nr 69/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2016-06-28 11:21:24
dokument Zarządzenie nr 70/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2016-06-28 11:26:43
dokument Zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2016-06-28 11:24:40
dokument Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2016-07-01 13:41:12
dokument Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-07-05 13:22:16
dokument Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2016-07-12 12:29:54
dokument Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Manowo. 2016-07-18 09:31:10
dokument Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2016-07-26 14:54:21
dokument Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie sprzedaży działki. 2016-07-26 14:50:15
dokument Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy w Manowie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 2016-08-25 21:52:46
dokument Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 Gminy Manowo za I półrocze 2016 roku. 2016-08-25 22:06:40
dokument Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Manowo. 2016-09-28 14:38:01
dokument Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2016-09-13 18:12:48
dokument Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Manowo. 2016-09-28 14:34:49
dokument Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 września 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2016 roku. 2016-09-27 13:26:53
dokument Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-10-05 11:55:55
dokument Zarządzenie Nr 97/2016 z dnia 3 października 2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2017-08-07 11:59:42
dokument Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Manowo. 2016-10-19 13:07:16
dokument Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2016-10-21 09:48:52
dokument Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta gminy Manowo z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Manowo. 2016-10-25 10:59:49
dokument Zarządzenie Nr 104/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 października 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2016 roku. 2016-10-25 12:43:29
dokument Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sprzedaży działki. 2016-10-28 09:33:35
dokument Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 2016-10-28 11:29:20
dokument Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2016-11-03 13:10:48
dokument Zarządzenie Nr 111/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-11-18 09:31:01
dokument Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-11-18 09:39:07
dokument Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-12-06 11:14:06
dokument Zarządzenie Nr 117/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 06 grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. 2016-12-30 23:42:30
dokument Zarządzenie Nr 121/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2016-12-16 13:47:21
dokument Zarządzenie Nr 122/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2016-12-16 13:51:54
dokument Zarządzenie Nr 123/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-12-19 11:03:33
dokument Zarządzenie Nr 124/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty w 2017 r. 2016-12-28 09:54:49
dokument Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2016-12-27 10:27:40
dokument Zarządzenie Nr 126/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2016-12-27 10:36:10
dokument Zarządzenie Nr 127/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2017-01-05 10:52:54