Budowa gazociągu średniego ciśnienia do 0,3 MPa z rur PE de 160/90/63mm

 
Manowo, dnia 12.08.2015 r.
GPB.6733.13.2015.ZC
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 i 61 §4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawy  z dnia 14.06.1960 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r poz. 1071 z późn. zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 i 2 - ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 wraz z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:
 
budowie gazociągu średniego  ciśnienia do 0,3 MPa  z rur PE de 160/90/63mm na działkach nr: 
• 20/4, 29/1, 21/8, położonych w obrębie Bonin;
• 264/3, 264/4, położonych w obrębie Cewlino;
• 169, 299, 171/1, 97/12, 97/2, 97/3, 221, 213/4, 196, 205/6, 231/14, 26/44, 26/56, 26/46, 26/47, 239/1, 239/2, 241, 243/6, 243/7, 243/8, 245/4, 127/2, 274, 268, 300, 150, 6, 148, 143, 41, 44/7, 173, 190/5, 191/1, 191/2, 190/6, 172/12, 192, 207, 238, 151, 26/13, 44/25, 45/23, położonych w obrębie Manowo.
 
Inwestor
 
Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Poznaniu, Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin.
 
Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski
Manowo, dnia 30.09.2015 r.
GPB.6733.13.2015.ZC 
 
OBWIESZCZENIE
 
            Stosownie do ustaleń art. 10 § 1 K.p.a. informuję, że w sprawie wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział w Poznaniu, Zakład w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego, które polega na:
budowie gazociągu średniego  ciśnienia do 0,3 MPa  z rur PE de 160/90/63mm na działkach nr: 
• 20/4, 29/1, 21/8, położonych w obrębie Bonin;
• 264/3, 264/4, położonych w obrębie Cewlino;
• 169, 299, 171/1, 97/12, 97/2, 97/3, 221, 213/4, 196, 205/6, 231/14, 26/44, 26/56, 26/46, 26/47, 239/1, 239/2, 241, 243/6, 243/7, 243/8, 245/4, 127/2, 274, 268, 300, 150, 6, 148, 143, 41, 44/7, 173, 190/5, 191/1, 191/2, 190/6, 172/12, 192, 207, 238, 151, 26/13, 44/25, 45/23, położonych w obrębie Manowo,

zebrane są materiały i dowody niezbędne do podjęcia stosownej decyzji.
 
Z w/w materiałami można zapoznać się w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
Stronom przysługuje również prawo wypowiedzenia się, co do w/w dowodów i materiałów.
 
Prowadzący sprawę Zbigniew Caboń - pok. nr 15, tel.: 94-318-32-21.
                                                               
Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski
Manowo, dnia 12.10.2015 r.
GPB.6733.13.2015.ZC 
 
OBWIESZCZENIE
 
     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 10 maja 2003r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na :
 
budowie gazociągu średniego  ciśnienia do 0,3 MPa  z rur PE de 160/90/63mm na działkach nr: 
• 20/4, 29/1, 21/8, położonych w obrębie Bonin;
• 264/3, 264/4, położonych w obrębie Cewlino;
• 169, 299, 171/1, 97/12, 97/2, 97/3, 221, 213/4, 196, 205/6, 231/14, 26/44, 26/56, 26/46, 26/47, 239/1, 239/2, 241, 243/6, 243/7, 243/8, 245/4, 127/2, 274, 268, 300, 150, 6, 148, 143, 41, 44/7, 173, 190/5, 191/1, 191/2, 190/6, 172/12, 192, 207, 238, 151, 26/13, 44/25, 45/23, położonych w obrębie Manowo.
 
Decyzja nr 13/2015 z dnia 12.10.2015 r.
Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni.
 
Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski  

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 13-10-2015 10:34:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Caboń 13-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 13-10-2015 10:44:58