Samodzielne stanowisko pracy do spraw zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej

Inspektor Halina Śliwa

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 4
Telefon: 94 318 31 51
Adres e-mail: h.sliwa@manowo.pl

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej należy:
1) współdziałanie z organami wojskowymi w ramach powszechnego obowiązku obrony;
2) ogłaszanie i udział w kwalifikacji wojskowej;
3) wydawanie decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych na rzecz obronności;
4) przeprowadzanie akcji kurierskich;
5) opracowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego, planu obrony cywilnej Gminy oraz Gminnego Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy;
6) przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności oraz systemu wykrywania skażeń;
7) tworzenie formacji obrony cywilnej;
8) planowanie i realizacja zaopatrzenia organów i formacji oc w sprzęt, środki, umundurowanie oraz prowadzenie magazynu sprzętu OC;
9) pełnienie dyżurów ćwiczebnych;
10) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią;
11) wykonywanie innych zadań ochrony przeciwpowodziowej w tym utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego zgodnie z zaleceniami Wójta;
12) działanie w celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej i ich usuwania przy pomocy prowadzonego przez Wójta gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;
13) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy, a także w gminnych obiektach użyteczności publicznej;
14) koordynowanie zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego;
15) pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw informacji niejawnych, a w szczególności:
     a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
     b) ochrona systemów i sieci informatycznych,
     c) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
     d) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
     e) opracowanie planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
     f) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 03-01-2012 11:25:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 03-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 03-03-2017 12:48:24